Visie

/images Bert & Ellen Panhuise

(English version see under..)

Psalm 40 vers 3:
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel;
Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast…

Dit is de favoriete tekst van Bert nadat hij  in 1977 op een wonderbaarlijke manier door de Heilige Geest werd aangeraakt in Parijs, nadat een vriend van hem vlak voor zijn ogen was doodgeschoten en hij in zijn nood God had aangeroepen. Zo werd hij verlost uit een gevaarlijk leven aan de zelfkant van de maatschappij…

In 1990 kreeg Bert het sterk op zijn hart om te werken aan meer evangelie via de televisie. Maar dan wel de volle boodschap; krachtige prediking en onderwijs met betoon van Geest en kracht, gezalfde aanbidding, etc. Mede omdat hij in Amerika het geweldige resultaat zag van gevangenen die gered werden door in aanraking te komen met het evangelie via Christelijke Televisie. Omdat hijzelf ook de genade heeft ervaren om gered te worden uit het onderwereldmilieu door Jezus te aanvaarden als zijn Verlosser, hoopte hij via de televisie ook anderen te kunnen bereiken, maar vooral de mensen uit het “milieu”, omdat het niet zo makkelijk is om te getuigen in de Nederlandse gevangenissen. Mede om die reden heeft Bert samen met een paar zakenvrienden aangeboden om op alle Nederlandse gevangenissen een gratis satellietschotel te plaatsen,  maar dat werd helaas afgewezen door de overheid.. Nadat Bert dit bericht doorgaf aan TBN in Amerika heeft TBN dit idee overgenomen en nu hebben ruim de helft van de Amerikaanse gevangenissen een satellietinstallatie, betaald door TBN, waardoor de gevangenen christelijke televisie kunnen zien..

In 1990 richtte Bert “Charisma TV” op,  waarin bijna alle overkoepelende organisaties van Volle evangelie en Pinksterkerken in Nederland vertegenwoordigd waren. Er werd bij het Commissariaat voor de Media een verzoek om zendtijd (als Kleine Zendgemachtigde) ingediend, zodat de Nederlandse pinksterbeweging zich kon profileren via het Publieke Bestel (zowel radio als televisie). Helaas werd dit door de Raad van State afgewezen met het argument dat er “te weinig verschil was met de Evangelische Omroep”. Op de dag dat de Pinksterbeweging werd afgewezen, kregen de Moslims en de Hindoes wel zendtijd als Kleine Zendgemachtigde. De Moslims kregen zelfs twee zendmachtigingen voor twee verschillende stromingen…
Indirekt is er nog wel iets goeds uit voortgekomen,   want mede omdat Bert tijdens die procedure enkele gesprekken heeft gehad met de direkteur van de IKON, (die ook van mening was dat de pinksterbeweging het recht moest krijgen om zich via de media te profileren), hebben Nederlandse Pinksterkerken toch 24 jaar lang zendtijd gekregen via de ZvK (Zendtijd voor Kerken). ZvK is helaas opgeheven wegens bezuiningingen

In 1993 kwam er een opening om wekelijks een televisieprogramma uit te zenden op Super Channel (nu National Geographic) en kwamen ze via de kabel in 54 miljoen huizen in heel Europa. In Nederland kon ruim 70% van de huizen het programma via de kabel ontvangen. Het was voor het eerst dat pinkster/charismatische programma’s in Nederland op de televisie te zien waren. De kosten waren erg hoog; ruim 600.000 gulden voor 52 weken, maar er kwamen honderden positieve reakties. In het begin waren er nog niet veel partners die dit werk ondersteunden en kwam het geld voor een deel uit giften van het keukenbedrijf van Bert en Ellen en voor een deel uit het verhuren van zendtijd aan TBN, Kom en Zie Rotterdam, de kerk van Jorge Tadeu in Portugal en anderen.

Na ruim een jaar werden alle christelijke programma’s  door Super Channel gestopt omdat ze werden overgenomen door NBC.  Toen het later werd overgenomen door National Geographic, werden er weer evangelische programma’s op zondagmorgen toegelaten.

Twee jaar later kreeg Eurospirit wekelijks zendtijd  (vroeg in de ochtend)  op God
Channel en sinds 2002 wordt er wekelijks uitgezonden op TBN Europe. En sinds 2006 ook op Family7.

Dit alles kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de trouwe Eurospirit partners !
——————————————————

 ENGLISH:

Psalm 40 verse 2:
He brought me up also out of a horrible pit, out
of the miry clay, and set my feet upon a rock, and
established my goings…

This is Bert’s favourite scripture since the Holy Spirit touched him in a wonderful way in Paris, after a friend of his was killed before his very eyes in 1974.
In his distress he called upon God and God did answer his prayer ! This is how he was saved out of a dangerous life on the edge of society…

The full gospel on television!

In 1991  Bert received a burden to start working towards more gospel broadcasting on television. Yet he felt it should be the full gospel message: convicting preaching and teaching with the demonstration of Spirit and power, anointed worship, etc.

He wanted to do this all the more, since in America he saw the tremendous result of prisoners who were saved by their exposure to the gospel via Christian Television.
Since he himself experienced the grace of being saved from the  underworldenvironment, by accepting Jesus as his Saviour, he hoped to be able to reach others via television. His focus was especially on the people from the “scene”, since it is not easy to witness in the Dutch prisons. For the same reason, Bert and a number of his business associates offered to have free satellite dishes installed on the prisons in Holland. Unfortunately, the Dutch government refused…

In 1990 Bert founded “Charisma TV” in which all organisations of Full Gospel and Pentecostal churches in Holland were represented. A request for broadcasting time was filed with the Dutch Media Board so the Dutch Pentecostal movement would be able to make use of the Public Broadcasting System (both on radio as well as on television). Unfortunately the request was denied with the argument “that the applicant’s views did not sufficiently differ from those of the established Evangelische Omroep (Evangelical Broadcasting Organisation) to warrant broadcasting rights”. On the day that the Pentecostal movement was denied access to the public broadcasting system, the Muslims and the Hindus did receive air time…Indirectly, the procedure resulted in something good. Due to the fact that Bert talked to the director of IKON (traditional churches), who agreed that the Pentecostal movement should be given the right to broadcast in the Netherlands, a number of large Pentecostal churches received time slots via the so-called “Broadcasting Arrangement for Churches” (ZvK)

In 1993 there was an opening to broadcast a weekly television program on Super Channel (now CNBC). By cable they reached 54 million homes all over Europe. In Holland over 80% of the houses were able to receive the program by cable. For the first time in history Pentecostal/Charismatic programs could be watched on TV in the Netherlands!
Yet the costs were high: over 300.000US dollars  for 52 weeks. Nonetheless, there were many positive responses to the shows. In the beginning there were not many partners who supported the work and funding came through donations made by the Kitchen firm of Bert and Ellen, and partly through leasing air time to TBN; to the “Kom en Zie” church in Rotterdam; to Jorge Tadeu’s church in Portugal and others.

Two years later, Eurospirit received a weekly time slot (early in the morning) on God TV. And since 2002 there is a weekly Eurospirit program on TBN Europe. This can be done because of the faithful support of the Eurospirit partners !

——————————————————————

After they married, Bert and Ellen started a windsurf and sailingschool at the French Island Corsica. Later they became the owners of a Kitchen firm.
Bert is president of Eurospirit and also he is helping TBN in the Netherlands.
http://www.tbneurope.org/www.itbn.org (live stream)

Bert was European
champion windsurfing in 1983.
bert surf
Bert in action, French Corsica

Bert is also the original inventor of kite surfing.

naish 2      naish 1
Robby Naish, former world champion

Article from: http://www.kitesurf.nl/

The idea of being propeled along the water by a kite has actually been around for quite some time. In fact, kite sailing was actually a commonly used means of land and water transportation in China and Polynesia in the 13th and 14th centuries. However, the sport of kite surfing is relatively new, with its official, legal beginning occurring in the late seventies. In October 1977, Gijsbertus Adrianus Panhuise of the Netherlands received the first patent for the sport. The patent specifically covered a “water sport” using a “floating board” of a “surf board type” where a pilot standing upon it is pulled by a “wind catching device” of a “parachute type” tied to his harness on a “trapeze type belt.” Although this patent did not result in any significant commercial or recreational interest, Mr. Panhuise can still be considered the originator of kite surfing. His idea was expanded in the early 1980’s when Arnaud de Rosnay of France used a windsurfing board and kite, instead of a sail, to cross the English Channel.
————————————-

In October 1977 Gijsbertus Adrianus Panhuise (Netherlands) gets the first patent NL07603691 for our sport. The patent cover specifically a water sport using a floating board of a surf board type where a pilot standing up on it is pulled by a wind catching device of a parachute type tied to his harness on a trapeze type belt. Although this patent did not result in any commercial interest, Gijsbertus Adrianus Panhuise could be considered as the originator of KiteSurfing.

©AquaGlider.com
200 Ocean Ave. Suite 202, Melbourne Beach, Florida
32951. Phone 321.956.3996 | Fax 321.956.7266
Cel 321.223.5436 Email info@aquaglider.com