NIEUWS

Op 7 maart 2023 was het 31 jaar geleden dat we begonnen te pionieren met christelijke televisie en van start gingen met onze eerste pinkster-evangelische televisieuitzending, dat via het Engelse Super Channel in heel Europa kon worden ontvangen. En via de kabel ook in 95% van de Nederlandse huizen was te zien. Later gingen we over naar TBN Europe (via de satelliet en kabel) en uiteindelijk ook Family7, dat in bijna heel Nederland is te ontvangen via de kabel. En daar zijn we met Gods hulp en met de hulp onze trouwe partners wekelijks mee doorgegaan tot de dag van vandaag.. Ik weet nog goed dat in onze allereerste TV-uitzending op 7 maart 1993 pastor Kees Goedhart (één van de oprichters van stichting “Opwekking”) een geweldige studie gaf over de gaven van de Geest..

Ik had dit graag al op 7 maart aan al onze vrienden en partners willen meedelen in mijn maandelijkse nieuwsbrief, maar tot mijn grote verbazing werden de emails geblokkeerd (!).. Althans, ik kon opeens niet meer dan 70 emails tegelijk versturen, uitgerekend op deze jubileumdag.. En na veel telefoontjes en emails naar KPN kwamen we er niet uit. Dus doen we het via een ander bedrijf (Laposta) en nu kunnen we weer duizenden emails tegelijk verzenden..

Corsika Ellen Bert Uitvinder KitesurfenOp een dag gaf een bevriende instructeur mij een kapotte parachute om te repareren. Ik kortte de bovenste koorden in zodat het makkelijker de lucht in zou gaan. Met een plank er onder werd het een soort vlieger waarmee je over het water werd getrokken. Als de parachute in het water viel, kon deze niet meer opstijgen want er zat geen lucht in de parachute zoals dit tegenwoordig het geval is met de kites.
Maar ik bleef alle mogelijkheden proberen en als het hard waaide gingen we ook het water op zonder board en met twee man hangend aan die parachute. Je werd over het water gesleurd en omhoog getrokken.

KITE
PARA 1
In 1977 heb ik dan als uitvinder een patent aangevraagd op Kitesurfen. Twintig jaar later werd het een echte sport en onlangs heeft men het als Olympische sport voorgesteld maar daarna toch weer afgewezen omdat het teveel afhankelijk is van harde wind. Na mij hebben windsurfers als Bruno Legaignoux de kitesport verder ontwikkeld.’ Maar het is leuk dat ik nu op alle kitesurfwebsites wereldwijd sta vermeld als de ‘orginal inventor’ van het kitesurfen.’

Bert Kite 6

 

BERT KITE FOTO met plank

Verrek, God bestaat!ʼ 
Tijdens zijn eerste jaren als zeilinstructeur op Corsica, had Bert ook afkickverschijnselen van de amphetamine, wat men ook speed noemde. ‘In die tijd ging ik door de zogenaamde cold turkey. Ik werd zo wanhopig over mijn toestand dat ik spontaan tot God riep,’ vervolgt Bert. ‘want de toekomst zag er heel somber uit wat mij betreft. Het antwoord kwam echter niet direct, maar kort na het zomer seizoen zat ik tijdens een bezoekje aan een paar vrienden uit Corsica in Parijs, toen ik plotseling door Gods Geest werd overvallen. Ik kan het nog steeds niet helemaal omschrijven, maar zittend in die kamer tussen vrienden ervoer ik een plotselinge aanraking van heb ik jou daar! Het is net alsof je honderd antwoorden krijgt in één seconde. Zomaar ‘Boem, out of the blue!’ werd er in mijn binnenste een knop omgedraaid. Ik weet dat ik toen nog dacht: ‘Verrek, God bestaat!’ God heeft zo zijn manieren met sommigen van ons, want wat mij betreft moest ik helemaal niets van het geloof hebben. Dat vond ik absurd. Zodoende dat er bij mij een radicale aanraking noodzakelijk was. Nadenkend over die ervaring zat ik terug in Amsterdam in de auto op weg naar allerlei café’s, eigenlijk nog steeds op zoek naar hoe ik nu verder moest. Ik was nu een jaar of dertig, aardig uitgeleefd en weer op weg naar mijn oude milieu, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet meer wilde. Heel nuchter vroeg ik op een gegeven moment: “God ik heb ervaren dat u bestaat, geef mij dan een normale vrouw alstublieft…” Na mijn omgang met verschillende café-vriendinnen was ik dat ook allemaal zat. De volgende dag kom ik in een café aan het Oudekerksplein en daar zit Ellen. Zij woonde in Leeuwarden en kwam daar dus normaal gesproken nooit. Ze was daar even met een kennis wiens moeder achter de bar stond. Achteraf vind ik het toch wonderlijk hoe God zelfs tot in detail de weg met ons leven gaat. We maakten kennis en het klikte dus gelijk tussen ons. Door Ellen ben ik ook in Leeuwarden gaan wonen en trok daarmee helemaal weg uit het verkeerde milieu. Ellen en ik begonnen af en toe naar een kerkelijke samenkomst te gaan. Destijds bezochten we de diensten van Johan Maasbach en las ik af en toe in mijn Bijbel. Tijdens een van deze samenkomsten sprak ook de Amerikaanse evangelist Paul Olson. Toen hij een keer een oproep deed, reageerde ik daarop en gaf mijn leven toen heel bewust aan Jezus. Sindsdien heb ik iets met Amerikaanse predikers.’ Na die tijd werd zendeling Jaap Kooy min of meer een geestelijke vader voor Bert en Ellen. In die periode gingen zij weer voor een paar jaar terug naar Corsica zodat Bert voor zichzelf kon werken als zeil- en windsurf instructeur. In de winter werkte hij dan parttime in een keukenzaak in Leeuwarden, waar hij ervaring opdeed op dat vakgebied. Toen de eigenaar stierf, werd hem door de importeur gevraagd om de zaak over te nemen, wat hij toen ook deed met het geld dat hij op Corsica had verdiend. Sindsdien leidt Bert vanuit Leeuwarden nog steeds voor zijn broodwinning een zaak gespecialiseerd in natuursteen aanrechtbladen.

Pionier voor christelijke televisie.  Na het zien van een Reinhard Bonnke video opgenomen in Afrika, werd Bert enthousiast voor christelijke televisie. Hij vertelt: ‘Op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan naar wat Gods roeping nu voor mijn leven was. Ik werd gegrepen door televisie als kanaal om het goede nieuws bij de mensen thuis te brengen. En vooral wat God wereldwijd door zijn Heilige Geest doet. Ik ervoer dat God geen dode religie in de  huiskamers wilde, maar het evangelie met betoon van Geest en kracht! Zo heb ik me toen ingezet om, via de omroepwet, de pinksterbeweging als kleine zendgemachtigde op televisie te krijgen.
tarifa_kitesurfing_camp
————————————————————————————————— ————
De OPNAME van de gemeente  door Bert Panhuise en Jeep vd Schoot

Als we vragen om onderscheiding, biddend de bijbel lezen en luisteren naar zuiver onderwijs, dan zal het duidelijk zijn dat deze wereld afstevent op de grootste catastrofe in de geschiedenis in plaats van het ‘vrederijk’ dat de Nieuwe Wereld Orde ons wil brengen onder leiding van Illuminatie, de VN, vrijmetselaars, Bilderbergers en dan de antichrist, maar dat uiteindelijk zal culmineren in een ramp die de holocaust verre zal overtreffen. Want de mens kan het vrederijk niet op aarde brengen zonder de vredevorst, Jezus Christus. Ik weet, dit klinkt niet leuk maar ik heb het niet bedacht, het staat in de Bijbel. Maar in de Bijbel staat ook dat we onze hoofden mogen opheffen als we de die dag zien naderen. De dag van het oordeel maar ook de dag dat we onze Heer zullen ontmoeten in de lucht
(1 Tess. 4:16-17). Een bekende Nederlandse voorganger schreef eens: “Ik zie met groot verlangen uit naar de wederkomst van Jezus, maar dat verlangen zou een stuk minder zijn als ik dan met mijn bekeerde familie eerst nog door een jarenlange gruwelijke verdrukking zou moeten…” En dat is natuurlijk ook niet zo. In 1 Tess. 1:10 staat dat Jezus ons verlost van de komende toorn.

In Openbaring 3:10 staat: ‘Omdat gij het bevel hebt bewaard om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren (behoeden) voor de ure der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken (beproeven/ in de Engelse bijbel staat testen) hen die op de aarde wonen’.(in de Nieuwe bijbelvertaling NBV is deze tekst verminkt omdat er niet staat dat God ons zal bewaren (behoeden) voor dit eindoordeel, maar “trouw zal zijn” in deze periode…)
En in Daniël 12:1: ”En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen; al wie in het boek beschreven wordt bevonden”. Er is een verschil tussen vervolging (die van alle eeuwen is) en de grote verdrukking en de oordelen van God. Ook Noach en zijn gezin werden bewaard voor de zondvloed en op tijd in de ark (een type van Christus) in veiligheid gebracht. Zij ontliepen de toorn (Gen. 6 en 7). Voor de verwoesting van Sodom en Gomorra werden Lot en zijn gezin in veiligheid gebracht (Gen.19:1-29). De oordeelsweeën na de opname van de Gemeente hebben de bewoners van de aarde iets te zeggen, namelijk: Bekeert u! Juist omdat voor hun ogen zo concreet alles aan het uitkomen is wat in de Bijbel staat, zoals de plotselinge verdwijning van miljoenen mensen, de wereldwijde repressie, het merkteken, etc., zullen miljoenen mensen zich toch nog bekeren al is het een nogal gedwongen keuze. Maar het zal hun het (aardse) leven kosten, zoals vermeld staat in Openb. 20:4: ‘omdat ze het beest niet hebben aanbeden en het merkteken niet hebben ontvangen’. Ook in Openb.13:15 staat dat allen die het beest niet aanbidden gedood zullen worden. Nu wordt gelijk duidelijk waarom de opname niet na de grote verdrukking kan plaatsvinden, want iedereen die tijdens die periode alsnog voor God kiest en tégen de duivel en zijn trawanten zal het niet overleven… In 1 Tess. 5 staat dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Zorg er dus voor beste lezer dat die dag u niet overvalt. Heeft u zich al bekeerd van uw zonden en Jezus toegelaten in uw hart? Want Hij is de enige weg tot de Vader (Joh. 14:6) en… tot ontkoming aan de ramp die deze wereld te wachten staat.

Allen die weigeren het beest te aanbidden en het merkteken weigeren zullen worden gedood tijdens de grote verdrukking, dus wie blijft er na de grote verdrukking dan nog over om opgenomen te worden??  

Mensen die worden opgenomen vóór de grote verdrukking:  Daniël 12: … Het zal een tijd zijn van grote benauwdheid, zoals niet eerder geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek des levens.

Openbaringen 3:10 … Omdat gij het bevel hebt bewaard mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren (behoeden, “to keep from”, in de Engelse bijbel) voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken (beproeven) hen die op de aarde wonen.

Na openbaring 3 wordt er niet meer over de gemeente gesproken. Alleen pas op het eind. Dus profetie en bovennatuurlijke verkondiging: Onder andere de twee getuigen in Jeruzalem.

De opname van de gemeente is niet hetzelfde als Zijn wederkomst. Met de opname wordt    de gemeente naar de hemel gebracht, zonder dat de Here Jezus op aarde neerdaalt.    Als de Heer wederkomt zal iedereen Hem zien komen met de wolken. Jezus komt dan terug met Zijn heiligen: Zach. 14:4-6, Rom. 8:17, Kol. 3:4, 1 Thess. 3:13 Dat zijn de heiligen van alle eeuwen die verzameld worden “vanuit de verste hemelen” (Mat. 24:29) dus inclusief de heiligen die zijn opgenomen voor de grote verdrukking en zij die gedood zijn tijdens de grote verdrukking (Openbaring 20:4) omdat ze niet voor het beest wilden buigen. Dan zal Israël worden verlost van haar vijanden en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zach. 14:3,4).  Het Koninkrijk van God zal dan pas op aarde gevestigd worden (Dan. 2:34,35; Zach. 14:8,9). In tegenstelling tot wat de kingdom now beweging propageert..

Door de opname wordt de gemeente bewaard voor de slotfase van de eindtijd, dat is de Grote Verdrukking, het eindoordeel voor deze goddeloze wereld.

Als het hemelse Vaderhuis gereed is de gemeente te ontvangen, dan zal de opname gaan plaatsvinden. De gemeente zal dan voor altijd bij de Heer in het huis van God de  Vader zijn. In Joh. 14:2,3 zegt de Here Jezus het volgende: “In het huis mijns Vaders  zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats  te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en  zal u tot Mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ben”.

Terecht zien veel Bijbelleraren in Openb. 4:1 de opname van de gemeente. In dit Bijbelgedeelte stelt Johannes als het ware de gemeente voor. In de hemel ziet Johannes een geopende deur, waar hij door binnen mag gaan (vgl. Openb. 3:8). Vervolgens, vanuit de hemel, ziet hij wat er tijdens “de Dag des Heren” op aarde gebeurt. De apostel Johannes zegt: “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem,  die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet”.

De geschiedenis van de kerk is tot aan de wederkomst van Christus, tot Openbaring 4. Van Openb. 6 t/m 19 zijn de 7 jaren van “De dag des Heren”, “de Grote Verdrukking”.     Dat is een periode waarin Gods toorn over de gehele aarde zal komen. Namelijk door    middel van hongersnoden, natuurrampen, oorlogen, besmettelijke ziekten en vervolgingen  (de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen van gramschap). In Openbaring 3:10 lezen we dat de gemeente niet door deze tijd heen hoeft:

Het is m.i. duidelijk dat de gemeente bewaard wordt voor de Grote Verdrukking, omdat zij door Jezus’ bloed vrij is van het oordeel. Paulus zegt daarover:

 • “Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn” (Rom. 5:9).
 • “en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn” (1 Tess. 1:10).
  • “want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus” (1 Tess. 5:9)
  • In het Oude Testament staan een aantal voorbeelden dat God de gelovigen beschermde    voor grote rampen/oordelen:
 1. Doordat Noach rechtvaardig was werd hij en zijn huis bewaard voor de zondvloed. Zij  werden op tijd in de ark in veiligheid gebracht (Gen. 6 en 7).
 2. Lot woonde in een stad van hoererij, dronkaards en afgoderij. Voordat Sodom en Gomorra  aan de grond gelijk werden gemaakt, werden Lot en zijn gezin uit de stad in veiligheid gebracht. Zij waren rechtvaardig en werden bewaard voor de ramp (Genesis. 19:1-29).
 3. In Exodus. 12:12,13 lezen we dat de Israëlieten de opdracht kregen bloed te smeren op  de deurposten van hun woning. Zij waren daardoor beschermd voor de tiende plaag.        De gemeente is gekocht en betaald met Jezus’ bloed en is daarom vrij van het oordeel. Zij zijn gerechtvaardig door het geloof (Rom. 10:4).
 4. Henoch werd weggenomen voordat de zondvloed kwam. Over hem lezen we: “En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen” (Gen. 5:24). In Henoch  zien wij de opneming van de gemeente. Net zoals God hem voor de zondvloed wegnam  van de aarde, zo zal ook de Here de gemeente opnemen, voordat Zijn toorn over de gehele aarde zal komen.

Werden deze rechtvaardigen bewaard voor de aanvallen van Satan? Ja, ook dat, maar in de eerste plaats voor Gods toorn! De gelovigen die menen dat de gemeente door “de Grote verdrukking” heen moet, maken een grote denkfout. Zij zien het verschil niet tussen vervolging en de toorn van God en het Lam (vgl. Openb. 3:10; 6:17). Deze voorbeelden geven ons het geloof en de blijdschap dat de gemeente behoed  wordt voor Zijn toorn. Dit door middel van de opname!

Waarom en wanneer wordt de gemeente opgenomen?

Paulus geeft in 2 Tess. 2:7 een sterk getuigenis waarom de gemeente moet worden opgenomen: “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is”. Zoals de Bijbel zegt woont    de heilige Geest in de gemeente (1 Kor. 3:16; 6:19). Zij zijn Gods tempel. En zolang de gemeente, waar de Geest van God in woont nog op aarde is, wordt de antichrist weerstand geboden.

Zowel de gemeente als de opname waren tijdens de oude bedeling geheimenissen. Immers, de bedeling van de gemeente was niet bekend bij de profeten, dus konden zij ook niet over de gemeente en de opname profeteren. De bedeling van de gemeente is van Pinksteren (Hand. 2) tot de opname (Ef. 1:3-6; Ef. 5:32). De gemeente van Jezus (inclusief de messiaanse Joden) is gesteld tot de hemelse  zegeningen, Israël tot de aardse. Paulus zegt: “Gezegend zij de God en Vader van  onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” (Ef. 1:3). Na de opname kan voor Israël de laatste Jaarweek  beginnen (Dan. 9:27).

Het is belangrijk dat we weten voor hoelang Israël voor de Here Jezus verhard of verblind is. Volgens de apostel Paulus is Israël grotendeels geestelijk verblind, totdat de volheid der heidenen binnengaat en Jezus is wedergekomen (Rom. 11:25).  Na de opname breekt de laatste fase van de eindtijd aan. Ook wel genoemd “de laatste Jaarweek” (Dan. 9:27). Die week kan niet eerder aanbreken, dan dat de gemeente is weggenomen. Daarna pakt God de draad met Israël weer op. Dan wordt het volk geestelijk hersteld en bevrijd van de heiden- volken, die het volk hebben verdrukt en overheerst    (Luk. 21:24). De laatste Jaarweek zal (met name de laatste 3½ jaar) voor het volk Israël een tijd van “Grote Verdrukking” zijn, waarin zij tot bekering komen, mede door de Twee Getuigen en een Engel die het evangelie verkondigt (want de gemeente is er immers niet meer). Zij zullen Hem dan zien die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10). Ze zullen het komende 1000-jarig Vrederijk mogen binnengaan. En dàn…zal GANS ISRAEL BEHOUDEN WORDEN (Rom.11:26).

Zij die worden opgenomen:

In 1 Tess. 4:16, 17 zegt de apostel Paulus over de opname: “want de Here zelf zal  op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst    opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”.

De opname is een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen. De wolken stellen het hemels transportmiddel voor en in de lucht geeft aan dat we de Heer tussen hemel en aarde zullen ontmoeten. Dit zal plaatsvinden als het bevel van de Heer klinkt, als een aartsengel zijn stem laat horen en de bazuin van God schalt. Dan zal de Heer Zelf uit de hemel neerdalen en zullen de gestorvenen in Christus eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggenomen (gegrepen of weggerukt) worden, om de Heer te ontmoeten in de lucht. Voor de gelovigen is de opstanding ten leven zeer troostend. Het is dan ook belangrijk elkaar te bemoedigen met deze woorden (1 Tess. 4:18).

Hemelse lichamen: Wij levenden, die opgenomen worden, krijgen onsterfelijke hemelse lichamen. Net zoals Jezus    na Zijn opstanding ook een hemels lichaam ontving (Luc. 24:39-43; Joh. 20:24-29).    De opname is de verlossing van ons aardse lichaam! Dan zullen wij aan Hem gelijkvormig    wezen. Dan kunnen we ook niet meer zondigen. Het zal zelfs niet meer in ons op komen!:   “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen    zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want    de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen  veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke  moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Kor. 15:51-53). Lees ook Fil. 3:20,21, ook dit Schriftgedeelte gaat ook over de opname van de gemeente.

Stop alle berekeningen! De dag en het tijdstip van de opname weten we niet. Berekeningen maken over de opname,  of Zijn wederkomst heeft daarom geen zin. Geen enkele voorspelling is tot nu toe  ook uitgekomen, want God bepaalt de tijd! Zo lezen we in het Woord:

 • “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen” (Matt. 24:36). Als de Opname ná de grote verdrukking zou zijn of halverwege, dan zouden we het kunnen uitrekenen…
 • “Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij  in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak  de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden  heeft” (Hand. 1:6,7).
 • De Bijbel vertelt ons dat we waakzaam moeten blijven, door te letten op de tekenen  van Zijn komst, zodat die dag ons niet zal overvallen. We moeten wakker blijven en  ons niet in slaap laten sussen. Dat is wat anders dan berekeningen maken. Wat niets  anders is dan een misleiding van de boze! Beter is het om in de verwachting te leven  dat Jezus elk moment kan komen en je van de zonde te bekeren.
  In 1 Tess. 5:1-6 lezen we: “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn” (1 Tess. 5:1-6).Waarom denken sommigen dat de opname NA de grote verdrukking is? Matt. 24:29 Deze tekst wordt vaak gebruikt door mensen die zeggen dat de opname is na de grote verdrukking. Maar daar staat niet dat de christenen die in de eindtijd nog op aarde zijn worden opgenomen. Die zijn al bij de Heer in de hemel. Er staat dat de uitverkorenen worden verzameld vanuit de verste hemelen (dus niet van de aarde).  Dit gaat over de mensen die gered zijn van alle eeuwen en die in de hemel zijn, zoals die misdadiger aan het kruis  en vele anderen… (de eerste die gered werd was een crimineel, is het niet geweldig?) Want Jezus komt terug  met Zijn heiligen: Zach. 14:4-6,   Rom. 8:17,   Kol. 3:4  en   1 Tess. 3:13. Geen vlees behouden… Velen raken ook in de war door de teksten in Matt. 24:22 en Marcus 13:20 waarin staat dat tijdens de grote verdrukking “ter wille van de uitverkorenen die tijd zal worden ingekort”,  dus lijkt het er inderdaad op dat wij door de verdrukking zullen gaan…  Maar er staat ook: “anders zou geen vlees behouden worden”…Want de opname is dan al geweest en dit gaat over mensen  die tijdens de verdrukking alsnog voor God kiezen (dus door de 2 getuigen in Jeruzalem en een Engel die het evangelie verkondigt) en weigeren te buigen voor het beest en daarom worden gedood, maar wel behouden zijn. Dit betekent dat deze uitverkorenen massaal gedood worden zoals ook staat in openbaring 20:4  en 13:15. Daarom staat in bovenstaande teksten dat geen vlees behouden zou worden als die dagen niet werden ingekort… Dus komen ze bij de Heer via de dood en niet via de opname, en dus nogmaals: dat er dus er geen opname NA de grote verdrukking kan zijn omdat de uitverkorenen allen zijn gedood.

 

 

—————————————————————————————-
Vaak gehoorde uitspraken door dominionisten:
Rom. 8:19  Schepping ziet uit naar het openbaar worden van de zonen Gods (is nu volgens hen). Maar wordt pas openbaar na de wederkomst…
Herstel (wederoprichting) van alle dingen (hand 3:21) is nu of gebeurt binnenkort zegt KN. Maar is ook pas na de wederkomst en de vloek wordt verbroken.
Er komt nog een laatste uitstorting van de Geest op alle vlees (was 2000 jaar geleden)
Handelingen 2:14-17.  “Dit is het”, zei Petrus, “waar de profeet Joël over sprak”, en dat was dus 2000 jaar geleden, en is niet iets wat nog moet komen..
——————————————————————————————

Artikel van Bert Panhuise in “Uitdaging”

Het gevaar van de Dominion/Kingdom Now (Koninkrijk Nu) leer..

De hoofdredakteur van het Amerikaanse blad “Ministry Today” schreef eens: “Een groeiende groep mensen is er van overtuigd dat de gemeente de maatschappij zo zal infiltreren dat Jezus kan terugkeren naar een wereld die reeds door zijn volk zal zijn overwonnen. Maar deze groep schijnt er zich niet van bewust te zijn dat zij die het beest overwonnen dit deden door hun bloed en niet in het stemhokje of door een revolutie…”

Enige tijd geleden bezochten Ellen en ik ergens in het midden van het land een bijeenkomst. De spreker (Steve Meyering) had het over alle mooie dingen die we kunnen verwachten. Geen nare dingen zoals verdrukking, antichrist, etc., maar mooie dingen, zoals een kerk vol met perfecte christenen die de macht in de wereld gaat overnemen, etc. (let wel, voor de wederkomst). Ik viel van de ene verbazing in de andere. In zijn boek met de titel: “Verander uw kijk op profetie”, dat ik na afloop van deze prediker kreeg, stond ondermeer dat Jezus niet komt als een dief in de nacht en dat de grote afval en de grote verdrukking reeds 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden…(pag.45). In 2 Tess.2, 2 en 3 kunnen we lezen dat de grote afval (is nu) en het openbaar worden van de mens der wetteloosheid bijna gelijktijdig zullen plaatsvinden. Dat dit niet 2000 jaar geleden gebeurd is wordt duidelijk uit Matt. 24:29 waarin staat dat terstond na de grote verdrukking Jezus terugkomt op de wolken met grote macht en heerlijkheid.

Omdat volgens mij bijna iedere prediker deze teksten kent denk ik dat we hier niet te maken hebben met naïviteit, maar met bewuste misleiding. In dit geval de misleiding van de “Kingdom Now” (KN) beweging waarover in Nederland nog weinig bekend is. Het deed me ook denken aan Hymeneüs en Filetus in 2 Tim.2: 17 en 18: “Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus die uit het spoor der waarheid zijn geraakt met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken…”

Omdat je van het regeren van Christus weinig kunt zien, heeft de mens altijd al geprobeerd zichzelf en de gemeente meer macht te geven dan hem eigenlijk toekomt. Er is een doctrine die ons leert dat we kunnen heersen over de wereld zoals de KN beweert. Waar zegt de Bijbel dat we alle autoriteit hebben, net als Jezus? De autoriteit, die Hij had afgelegd toen Hij de hemel verliet om een dienaar (mens) te worden op aarde, was aan Jezus teruggegeven (Filippenzen 2:5-8). Hij heeft deze volledige autoriteit nooit aan de Kerk gegeven. Natuurlijk hebben we onder Zijn leiding een zekere autoriteit, maar niet alle autoriteit zoals Hij die wel heeft. Tenslotte is Hij God en wij niet. Wij hebben wel de macht om “op slangen en schorpioenen te treden”, dus demonen uit te drijven. Maar niet de macht om alle regeringen van deze aarde omver te werpen en over te nemen; althans niet voordat Jezus terugkomt. In Psalm 145:13 wordt over de Heer gezegd: “Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.” Psalm 22:29: “Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken.” We kunnen zien dat niet de Kerk over de natiën regeert, maar Jezus. Wij mogen meeregeren, maar dit kan absoluut niet zonder zijn letterlijke aanwezigheid !

Ik las in diverse artikelen over een “nieuwe reformatie” die in een volwassen kerk slechts gerealiseerd wordt als we onder het leiderschap van “nieuwe apostelen en profeten” komen. Het kan niet tot stand komen zonder dit leiderschap. Deze groep van apostelen profeten van de laatste dagen zouden dan de weg moeten bereiden voor Zijn Wederkomst. Deze groep leiders (wie benoemt hen?) zullen helpen bij het herstel van de eenheid en perfectie van de kerk… De meeste van hen geloven niet in de opname van de Gemeente en de grote verdrukking. Daarom zie je vaak op de websites van deze “apostelen” dat ze boeken aanprijzen waarin staat dat de antichrist al 2000 jaar geleden is geweest (Nero). Deze mensen menen dat het Koninkrijk eerst hier op aarde gebouwd moet worden en als dit gebeurd is nodigen zij Jezus uit terug te komen en plaats te nemen op de troon. Maar als de gemeente dit allemaal kan voordat Hij terugkomt, waarom is het dan nog nodig dat Jezus terugkomt?

Daniël 2:40-45: “En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen”. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn; wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. We weten vanuit de Schrift dat klei de mens vertegenwoordigt (God is de pottenbakker, wij zijn de klei), toch zegt Daniël dat het zich niet laat mengen. Daniël spreekt over een vierde koninkrijk met koningen die de aarde zullen regeren zoals nog nooit eerder gebeurd is.

Als we kijken naar de activiteiten van de New Age beweging, Illuminati, satanisten, vrijmetselaars, de KN propagandisten en wellicht ook de Bilderbergers, dan is het eenvoudig te bedenken dat zij de dingen op hun eigen manier doen en zullen regeren als de kerk op aarde zonder Christus. Psalm 2:1-3: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!” Zo ziet God de mensen die zich verenigd hebben zonder de Messias. Het wordt ijdelheid genoemd, leegheid. Zo is ook de heerschappij van de Kerk zonder de letterlijke aanwezigheid van Jezus. “Geen koninkrijk zonder koning”, zei bijbelleraar Perry Stone eens.. Terwijl het vierde koninkrijk was gemaakt van ijzer met klei, gaat Christus regeren met een ijzeren staf. Openbaring 2:27: “en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.” Zie hoe zij die deze wereld regeren als Hij terugkomt gebroken zullen worden als aardewerken vaten. Waarom? Omdat zij niet Zijn koninkrijk hebben gesticht, maar hun eigen koninkrijk !.

Dit kan dus niet betekenen dat de kerk al regeert op aarde als Jezus terugkomt, want Hij komt terug om het regerende valse koninkrijk in die tijd juist te breken (Daniël 2:44). Openbaring 12:5: “En zij baarde een zoon (Christus de Zoon), een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.” Jezus moest eerst opstijgen voor Hij over de natiën kon regeren. Hij moet ook nog terugkomen voor dit gaat gebeuren. Openbaring 19:15: “En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.” Het Koninkrijk van God komt met de wederkomst van Jezus. Hij zei (Lucas 17): het koninkrijk is in uw midden. Hij bedoelde dat Hij in hun midden was. De dood en wederopstanding van Jezus maakte de weg vrij voor de mens om het Koninkrijk binnen te gaan nog voordat het helemaal is verwezenlijkt bij zijn wederkomst. Zoals we kunnen lezen in Daniël 7:22: “…en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.” De heerschappij en het koninkrijk zullen pas bij de wederkomst van Jezus aan de heiligen worden gegeven en zij zullen als koningen heersen MET HEM.

Als het Koninkrijk komt, is Jezus daarbij en dienen we Hem, en niet deze “profeten of apostelen”. Daniël 7:27: “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.” Degenen die een machtspositie willen innemen in het vierde koninkrijk zullen bedrogen uitkomen en moeten werken voor de duivel, Openbaring 17:12-13: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.” Zij zijn één van gedachten, en zij geven de macht en autoriteit aan het beest. Waaronder ook mensen die zich christen hebben genoemd: 1 Johannes 2: 18 en 19: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn…”

Waarom zou het vierde koninkrijk zoveel verschillen van de anderen? Omdat het spiritualiteit verenigt met politieke macht. Er zullen dingen gedaan worden in Gods naam, en het vierde koninkrijk zal over de aarde heersen. Het zal groter zijn dan enig ander koninkrijk ooit in de geschiedenis. De tien koningen zijn trouw aan het beest en we merken dat het beest wordt aanbeden. Jezus zei tegen zijn volgelingen: zolang je in de wereld bent, zal er rampspoed zijn, de hele wereld is in handen van de boze. Wij redden mensen uit zijn klauwen en kunnen demonen uitdrijven en zieken genezen maar hebben geen totale controle over hem! Waarom zou iemand de wereld willen bezitten en regeren als die gevallen is en onder het oordeel komt ? Ik vergelijk deze wereld wel eens met het bekende luxe passagiersschip de Titanic, die al aan het zinken is zonder dat men het merkt. Onze taak is het om zoveel mogelijk mensen in de “reddingsboten” te krijgen door hen op Jezus te wijzen. Het is niet onze taak en het is ook niet wijs om de macht over te nemen op “een schip” dat al aan het zinken is.. Dominionisten zijn aards denkende mensen die denken dat ze het “schip” nog kunnen repareren en daarna overnemen.

Jezus heeft ons gezegd te bidden dat Zijn Koninkrijk mag komen, niet dat we het voor Hem moeten innemen zonder dat Hij daarbij aanwezig is (al zullen de KN aanhangers zeggen dat Hij “aanwezig is door ons heen”) Als wij het koninkrijk bouwen, wie zal er dan over regeren? Wij? Niet echt een prettige gedachte. Het Koninkrijk Gods dat in deze wereld wordt gevestigd, zonder de fysieke terugkomst van Jezus ? Hoe bijzonder! Jezus, blijf maar waar U bent, we roepen wel als we uw hulp nodig hebben. Jesaja 9:5a, 6: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder … Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.” Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Here Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, verkilling van de liefde, over oorlogen. Lees Lucas 21, Mattheüs 24 en het bijbelboek Openbaring maar.
2 Thessalonicenzen 2, 2 en 3 spreken duidelijk over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheüs 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na de grote verdrukking de Here Jezus zal terugkomen (met Zijn heiligen) op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid. Dat is echt nog niet gebeurd en dat is gelijk het bewijs dat de grote verdrukking niet al in het jaar 70 heeft plaatsgevonden!

Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Matt. 24:27).
KN dominionisten annexeren alle bijbelse beloften voor Israël voor zichzelf. Zij zien zichzelf als het geestelijke Israël. De kerk wordt zelfs vaak het nieuwe Israël genoemd. Dit staat toch haaks op bijvoorbeeld het antwoord dat Paulus geeft op de vraag in Romeinen 11 of God Zijn volk verstoten heeft? Beslist niet, is zijn duidelijke reactie. Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Joh. 16:13), ons in alle waarheid zal leiden. Efeziërs 1:3 en 2:6 vertelt ons dat we al samen met Christus opgegaan zijn naar de hemelse plaatsen. Colossenzen 3:1-3 vertelt ons onze gedachten te richten op de dingen boven waar Christus zetelt. Wij brengen mensen in Zijn geestelijk koninkrijk en Hij brengt het koninkrijk op aarde als Hij terugkomt.

A word from the Lord for this time:   “Give yourself to the things of the Spirit and give yourself to the things that are eternal”…

Jezus heeft duidelijk gemaakt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, want als het van deze wereld geweest was, zouden zijn dienaars gestreden hebben tegen de Romeinse overheersers, wat zij eerst ook wilden!! (Johannes 18:36). “Nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier,” zei Jezus…Het is duidelijk dat dit vierde koninkrijk, dat zal regeren tot de terugkomst van Jezus, dit doet door rampspoed. Om op aarde een “Christus” te ontmoeten die over het wereldrijk regeert dat in zijn naam is gesticht, een Christus die niet die van de Bijbel is, bereidt de KN dwaling de aarde voor op de komst van de antichrist die zal regeren voordat Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk op aarde te stichten en daarom is het de gevaarlijkste dwaling die er is.  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij behoorden niet tot ons…(1 Joh. 2:19) . U zult dit wellicht vergezocht vinden; “christenen” die de antichrist aan de macht helpen. Maar iets dergelijks is eerder gebeurd. De meeste Duitsers noemden zichzelf christen in de jaren veertig; de protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden. En het overgrote deel van hen heeft vrijwillig via het stemhokje voor die duivel met dat rare snorretje gekozen met als gevolg een wereldwijde catastrofe plus de holocaust. Het lijkt onvoorstelbaar, maar dit kan weer gebeuren en daarom is de KN dwaling zo gevaarlijk ! In het boek “Moderne Koningen”, geschreven door John Garfield en Harold Eberle staat (pag. 70 en 71) dat de kerk op het punt staat om de (politieke) macht in de wereld over te nemen en het Koninkrijk nu op aarde te vestigen… De Amerikaanse prediker waar ik in het begin van dit artikel over schreef, zei dat “Jezus niet komt als een dief in de nacht, maar dat zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via tijdschriften en dagbladen. Hij zal het onderwerp van gesprek zijn rond de hele wereld…” (“Verander uw kijk op profetie” pag. 56)  De verstandige lezer zal het duidelijk zijn dat dit nooit over Jezus kan gaan, maar over iemand anders. Drie maal raden wie dat is…

Staat er niet in Mat.24:27 dat Hij komt als de bliksem? Niemand weet het uur van Zijn komst, zelfs de Zoon niet! (Mat. 24:36). Nadat Jezus terugkomt zal hij de schapen van de bokken scheiden. Mattheus 25:33-34: “en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.”   Dus het is Jezus die persoonlijk het Koninkrijk geeft. Wij nemen het niet noch stichten het voor Hem. Het is een misleiding om anders te denken.
2 Timotheüs 4:1: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap.” Zoals we dus kunnen lezen in de Bijbel vindt de komst van Zijn Koninkrijk en Zijn verschijning gelijktijdig plaats, en gebeurt dit zowel met oordeel als met zegening. Leden van ons Eurospirit team zijn raadslid in hun stad voor een christelijke politieke partij. Ik ben er dus uiteraard niet tegen dat christenen meer invloed krijgen in de politiek en de maatschappij, maar niet op de manier zoals Lance Wallnau (7 mountains theorie) dat wil, want het streven naar een wereldwijde politieke machtsovername door de christenen is ongelooflijk naïef (of kwaadwillig), nota bene in een tijd dat we de afval van het geloof massaal zien toenemen in de westelijke wereld en we “door alle volken gehaat zullen worden om Zijn naam”, zegt de bijbel.  Streef dus niet in de eerste plaats naar aardse macht, maar laat Jezus door u heen gezien worden!

Ik vroeg de Heer eens om een duidelijke tekst over deze KN dwaling. Dezelfde avond in bed sloeg ik lukraak mijn bijbel open en las direct de volgende teksten:   2 Tess. 2: 1 t/m 12: 2 Tess. 2: “1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus… Christus en onze vereniging met Hem (dit gaat dus over de laatste dagen), 2. dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, ALSOF DE DAG DES HEREN (REEDS) AANBRAK (dus voortijdig = kingdom now). 3. Laat niemand u MISLEIDEN, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 4. De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is..” En zo gaat het verder helemaal over de antichrist en de grote verdrukking dat EERST moet gebeuren voordat het koninkrijk op aarde kan worden gevestigd en wij MET HEM als koningen kunnen regeren! En dan in vers 11: “En daarom zendt God hun een DWALING, die bewerkt, dat zij de leugen geloven (gezien de vorige teksten kan het niet anders dan dat dit over de kingdom now dwaling gaat)12.Opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

Dit zijn dus niet mijn bedenksels maar dit is het Woord van God. Let maar eens op en ontdek dat mensen die in de KN  leer verstrikt zijn geraakt het nooit hebben over het komende oordeel dmv de grote verdrukking, de opname van de gemeente etc. Harold Eberle schreef  zelfs in een boek dat iedereen die gelooft dat er nog een antichrist komt en een grote verdrukking “mental paralysed is” , dus geestelijk niet in orde is…Toen hij mij persoonlijk vertelde dat de antichrist al is geweest in het jaar 70 zei ik tegen hem: “Dan is de opstanding zeker ook al gebeurd, want volgens mijn bijbel gebeurt dit direct na de grote verdrukking” en: “Wanneer was dan het 1000 jarig vrederijk?” Hij zei niets, gromde wat onverstaanbaars, draaide zich om en liep weg… Deze KN dwaling is zo gevaarlijk omdat het uiteindelijk mensen (ook die zich christen noemen) er toe brengt om de komende wereldleider, die zich uiteindelijk zal openbaren als het beest/de antichrist, straks als een “messias” te aanvaarden. Net zoals de Duitsers, inclusief de meeste (aardsgerichte) christenen in de jaren 30 ook voor een duivel kozen, denkende dat hij een soort messias was die het 1000 jarig rijk kwam brengen.. Wel, dat hebben we geweten. Ook Openb. 11:15 toont aan dat wij nooit voortijdig zelf Gods Koninkrijk op aarde kunnen vestigen. Eerst komt de grote verdrukking, het beest, alle plagen, etc. en dan: “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden…” En wij MET HEM, dan pas !! Derek Prince waarschuwde eind negentiger jaren ook voor deze dwaling. Hij noemde het een van de belangrijkste misleidingen van deze tijd…

Een paar voorbeelden van subtiele misleiding:
Een Canadese prediker zei onlangs in een TV uitzending dat “we must take dominion”, want wij als christenen zijn geroepen om te heersen in deze wereld. Hij noemde daarbij onder andere Psalm 8: 4-9.  Maar dat gaat over de autoriteit die de mens (dus alle mensen en niet alleen christenen) heeft over de dieren. En niet over het feit dat wij als christenen nu al de macht kunnen overnemen in de wereld.. Dat gebeurt pas na de wederkomst en het herstel van alle dingen. En dus de vloek van de zondeval wordt hersteld.
Hem (Jezus) moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen (dus Zijn wederkomst), waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher”; Handelingen 3:21.   En zelfs deze tekst wordt heel subtiel misbruikt door KN/dominion predikers door te beweren dat het NU (= kingdom now) de tijd is voor het herstel (wederoprichting) van alle dingen en wij dus nu de macht op aarde moeten gaan overnemen, want hun theorie is dat Jezus niet letterlijk terugkomt (!), maar via de Heilige Geest door ons heen…
Tenslotte: als men zegt dat wij nu al letterlijk kunnen gaan regeren op aarde. Wie bedoelt men dan met “wij”? De zelfbenoemde dominion/Kingdom Now  apostelen? De wereldraad van Kerken met z’n politiek linkse agenda? De grote christelijke fractie in het Europese Parlement die instemt met het financieren van de vijanden van Israël? Of de vele kerken die instemmen met het homohuwelijk? Nee, we zullen toch eerst de dag moeten afwachten tot het moment dat uitkomt wie er werkelijk in het boek des levens staan en die hebben volhard in het geloof tot het einde.. Daarom staat er in Romeinen 8:19 (HSV) dat “de schepping met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de kinderen van God”. En dat gebeurt pas bij de wederkomst als Jezus terugkomt met Zijn heiligen en niet nu

Bert Panhuise

—————————————————————————————-


Bert TBN Italie Artikel in “Uitdaging”:

Bert Panhuise is voorzitter van de stichting Eurospirit.
Hij probeert via televisie en het organiseren van conferenties uit te dragen wat hij zelf heeft ervaren: God kan levens veranderen. Panhuise is radicaal en strijdbaar. Hij kan zich ergeren aan het anti-Amerikanisme dat momenteel heerst.

door Elia Zweverink
Bert Panhuise was verslaafd aan speed en alcohol. Nadat voor zijn ogen een goede vriend van hem werd doodgeschoten, riep hij tot God. Hij heeft, zegt hij, toen (in Parijs)duidelijk een aanraking van God ervaren. Maar zijn zoektocht was nog niet voorbij. Hij bezocht kerken, sprak met een katholieke pastoor, maar niemand leek te begrijpen wat hij had ervaren. Rond die tijd hield Johan Maasbach diensten in Leeuwarden, waar Edgar Holder meestal sprak. Hier herkende Bert iets van zijn eigen ervaringen in Parijs. Toen de Amerikaanse evangelist Paul Olson kwam spreken, legde die de kern van hetEvangelie zo duidelijk uit, dat hij niet kon wachten om naar voren te gaan om zijn hart aan Jezus te geven. Vlak voor zijn bekering was Bert lichamelijk en geestelijk een wrak. Na zijn bekering herstelde hij niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk. In 1983 werd hij zelfs Europees kampioen windsurfen. Ook wordt hij wereldwijd gezien als de uitvinder van het kitesurfen, een sport waarbij je door een soort vlieger met je surfboard over het water wordt getrokken. Vooral de laatste jaren is deze sport een enorme rage. Bert had in 1977 als eerste een patent. In 1987, tijdens een conferentie van Reinhard Bonnke in Frankfurt, kreeg hij het op zijn hart om ‘pinkstertelevisie’ te gaan maken. Hij was onder de indruk van de sfeer en de aanbidding tijdens de conferentie. Ook de sprekers vanuit diverse landen en de wonderen die hij zag, maakten grote indruk. “Ik zag voor mijn ogen een meisje genezen die vanaf haar geboorte doof was. Ik dacht toen direct: zo’n soort conferentie moet ook in Nederland komen en dat moet op de televisie, zodat iedereen dit kan ervaren.” In eerste instantie hoopte hij de gevangenen in Nederland via de televisie te bereiken door alle gevangenissen een gratis satellietschotel aan te bieden, maar dat bleek niet zo eenvoudig. De overheid wenste hier niet aan mee te werken vanwege de scheiding tussen kerk en staat. Hij ging vervolgens alle mogelijkheden langs om charismatische programma’s te kunnen uitzenden. De Evangelische Omroep zag er weinig heil in. De IKON wilde wel tijd vrijmaken voor het uitzenden van diensten van Pinkstergemeenten, herinnert hij zich nog. Uiteindelijk leidde een en ander wel, indirect, tot het in het leven roepen van Zendtijd voor Kerken, waarin jaarlijks een aantal pinkstergemeenten zendtijd hebben. Inmiddels is Panhuise de vertegenwoordiger van Trinity Broadcasting Network (TBN), een internationale evangelische organisatie die programma’s uitzendt in Europa, Rusland, Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van Azië. TBN zendt vooral diensten, talkshows, door henzelf geproduceerde speelfilms en conferenties uit. De zender voorzag in een leemte, omdat er tot dan geen specifieke televisieprogramma’s waren die zich op pinksteraanhangers richtten. TBN richt zich daar nadrukkelijk wel op, maar ook op bijvoorbeeld de naar schatting 650.000 allochtone christen in Nederland. TBN is berg geliefd bij christenen van diverse etnische achtergronden, zegt Panhuise. Niet in de laatste plaats omdat er op TBN ook veel ‘donbkere’ sprekers en musici zijn te zien en te horen. Hij loopt intussen rond met plannen om in hun eigen wekelijkse uitzending meer praatprogramma’s en documentaires te gaan uitzenden. Volgens Panhuise is het tijd om met TBN een volgende stap te zetten. “Themakanalen zijn in deze tijd gewoon geworden”, zegt hij. “Er is een kanaal voor sport, voor natuur, wetenschap, meerdere kanalen voor popmuziek, noem maar op. Dus is de tijd rijp voor een kanaal met 24 uur per dag christelijke televisie, zodat een christen op elk moment van de dag iets opbouwends kan zien en horen. Mijn volgende stap is daarom ten eerste om meer Nederlandse programma’s of meer Nederlandse ondertiteling op TBN Europe te krijgen. En ten tweede ga ik, nu TBN op alle grote kabelnetten in het digitale pakket zit, proberen om het TBN‑kanaal voor de jeugd tot zo’n 25 jaar (JCTV ‑ red.) met veel gospelmuziek ook 24 uur per dag op de kabel te krijgen.” Via internet is het programma al te volgen: www.jc-tv.net De activiteiten rond TBN vullen een flink deel van zijn tijd. Toch is Bert Panhuise bij het grote publiek bekender door zijn werkzaamheden voor de EuroSpirit conferentie. In mei 1992 werd de eerste op charismatische leest geschoeide conferentie gehouden. Er bestond volgens Panhuise behoefte aan een dergelijke conferentie in Nederland. Er was op dat gebied destijds niet zo gek veel te beleven. Komt er een opwekking? Of die opwekking plaats vindt in een christelijk, een seculier of een islamitisch Europa, daarover zijn de ‘deskundigen’ het nog niet eens. Enkele bijbelleraren en een groeiend aantal islamdeskundigen menen dat Europa in snel tempo islamitisch zal worden. Panhuise daarover: “Er zijn wel vaker mensen geweest die voorspellingen deden. Zo zijn er ook mensen die denken dat de moslims de wereld zullen gaan beheersen. Maar dit zal niet gebeuren. De islam is een middeleeuws geloof. Zij zal de wereld niet kunnen overheersen. De Bijbel zegt duidelijk dat de wereld achter de antichrist, het beest uit Openbaring, zal aanlopen. Wie wil er nu achter ayatollah Khomeini aanlopen?” Volgens Panhuise voedt de islam juist de haat tegen religie in het algemeen. “Ook nu wordt bijvoorbeeld de SGP gelijk aan de islam gesteld.” Bovendien: “De islam heeft de tijd niet meer om de wereld te regeren. Kijk naar de tekenen. Europa heeft gekozen zonder God verder te gaan. Als mensen de dingen zelf willen oplossen, dan laat God dat toe. Het is echter dwaas. Mensen willen orde scheppen door God aan de kant te zetten, maar creëren daardoor juist chaos. De mensen verlaten God. Er is wereldwijd een toenemende haat tegen Israël. Dit zijn onmiskenbaar tekenen dat we in de eindtijd leven.” Uiteindelijk, zo verwacht hij, zullen niet de moslims en het terrorisme het probleem zijn maar het antwoord erop. “De duivel werkt altijd met twee ‘handen’. Hij creëert met de ene hand een probleem en biedt met de andere hand een, uiteindelijke ergere, ‘oplossing’,” meent hij. “Dat hebben we ook in de jaren ’30 gezien.” Panhuise verwacht dat in deze bijzondere tijd waarin we leven, God meer van Zichzelf zal laten zien. “Zodat mensen kunnen kiezen tussen de zegen en de vloek. Mensen zien vaak wel de vloek. Maar zij kennen de zegen niet. De mensen in Europa zijn in de war. We moeten leren over de ‘schutting’ te kijken. We kijken vaak alleen naar het probleem. Maar als je Gof om inzicht vraagt, zie je vaak de reden achter de dingen. Zo denk ik soms dat de holocaust de ultieme poging van de duivel was om te voorkomen dat het land Israël hersteld zou worden. Eerder heeft hij tenslotte met een massamoord op de kinderen in Bethlehem geprobeerd om de komst van Jezus te blokkeren. We moeten anders leren kijken. En hoe afschuwelijk de holocaust ook was, de tegenstander heeft zijn doel niet bereikt. Bovendien geloof ik heel zeker dat veruit de meeste slachtoffers in hun enorme nood God hebben aangeroepen en de Bijbel zegt heel duidelijk dat allen die Hem aanroepen behouden worden. De duivel valt uiteindelijk in zijn eigen zwaard.” Uitgesproken is hij in zijn mening over de situatie in Europa. “Uitdaging heeft terecht aandacht geschonken aan de ondertekening van de Europese grondwet, op 29 oktober vorig jaar, waarin geen plaats meer is voor God en het christendom. Ik vrees dat dit voor Europa het begin van het einde is.” Maar tegelijk gelooft hij dat er een opwekking komt. “Het lichaam moet immers weer één worden van geest. Dat betekent dat er eerst een soort schifting gaat plaatsvinbden voordat God Zijn glorie ten volle kan laten zien.” DE verdeeldheid zit hem hoog. Hij kan zich opwinden over artikelen in de media waarin Amerikaanse sprekers worden aangeklaagd. Zo was er recentelijk in het Nederlands dagblad een artikel te lezen waarin Benny Hinn er niet al te best vanaf kwam. In Visie werden Robert Schuller en Yonggi Cho afgekraakt. En in Uitdaging bemerkte Panhuise hoe een bevriend voorgangersechtpaar van de Rehoboth-gemeente in België ’ten onrechte de grond ingeboord werd’. “Er is ook weinig onderscheiding. Valse profeten en dwaalleraren worden achterna gelopen en Godsmannen en -vrouwen, die al tientallen jaren hun sporen hebben verdiend, worden belasterd.” Dat doet hem pijn. “We breken elkaar af”, verzucht hij. Dat mensen steeds maar generaliserend kritiek spuien op Amerikanen, begrijpt hij niet goed. “Er komen veel geloofspredikers uit Amerika. Ze worden afgeschilderd als louter welvaartspredikers. Dat steekt. Het is een list van de duivel. Het wil suggereren dat zij alleen uit zijn op geld. Dat is niet zo, Altahsn niet de meesten. Amerika doet ook veel goed”, is zijn stellige overtuiging. Zo wordt wereldwijd negentig procent van de zendingsactiviteiten gefinancierd vanuit Amerika. Zijn eigen TBN Europe kost zes miljoen euro op jaarbasis. Het grootste deel van dat geld wordt bijeengebracht door Amerikaanse christenen. “Nederland en Europa hebben nu dankzij TBN, dus mede dankzij Amerika, een 24‑uurs tv-kanaal voor de jeugd.” Hij wijst er op dat TBN en Benny Hinn samen een 24‑uurs tv‑kanaal zijn gestart in het Arabisch, louter en alleen om de moslims met het Evangelie te bereiken. Volgens hem kost dat zowel TBN als Hinn alleen maar geld. “Ze verdienen er zelf geen cent AAN. Het kost ze alleen maar geld. Laten kritische Nederlanders dit eerst zelf maar eens proberen TE bereiken voor zij hun mond open doen.” Terug naar de opwekking. Die komt gewis. En jonge mensen zullen daarin een grote rol spelen, is zijn vaste overtuiging. “Ik heb een visioen gezien, waarin kinderen in gevechtsvliegtuigen op de Europese kust aanvlogen, om Europa te bevrijden. Zij bestuurden het vliegtuig. Ik wist eerst niet wat ik er mee moest. Maar in de bidstond waar ik was, kregen meer mensen het zelfde beeld. Het is voor mij duidelijk dat God een opwekking gaat geven VOORAL door de jeugd heen, want zij zijn niet besmet met religie.” Aanbidding zal, denkt hij, nog belangrijker worden. “En dan doel ik niet op mensen die een liedje zingen in de kerk. Nee, dan gaat het om ware aanbidding. God zoekt in deze eindtijd aanbidders die Hem zullen aanbidden in Geest en in waarheid. Daarom ben ik ook zo blij dat een van de meest geliefde aanbiddingsleiders ter wereld, Terry MacAlmon, naar de jaarlijkse EuroSpirit-conferentie komt.” —————————————————————————————————————————————-

                  GETUIGENIS  BERT (Artikel van Hans Tims in “Hij Leeft Magazine”)

-De motor achter Eurospirit en gepassioneerd voorvechter voor Christelijke televisie is Bert Panhuise uit Leeuwarden. Voor TBN Europe is hij de vertegenwoordiger in Nederland van dit internationale televisienetwerk. Al eerder deed hij een poging om een publieke zendmachtiging te krijgen met de oprichting van Charisma TV, waarin bijna alle organisaties van pinksterkerken in  Nederland meededen. Nog niet zo lang geleden haalde hij de landelijke pers met zijn actie om in alle Nederlandse gevangenissen  gratis  satelliet ontvangstinstallaties te willen plaatsen zodat de gevangenen 24 uur per dag het evangelie kunnen horen en zien. In het EO programma De Verandering vertelde Bert hoe hij in 1976,  terwijl hij bezig was zich los te maken uit de onderwereld  een ontmoeting had met God. Ik werkte als zeilinstructeur op Corsica en was aan het afkicken van de speed, vertelt hij. Dit is minstens zo erg als afkicken van Heroine.   De zogenaamde cold-turkey, het afkicken zonder medicijnen  ofmethadon, was zo hevig dat ik in m’n wanhoop tot God begon te roepen.  Ik wist niet wie Hij was  en waar Hij was,  terwijl God mij later wel wist te vinden in Parijs. Deze aanraking door de Heilige Geest was een onvergetelijke ervaring.   Geestelijk ging er een knop om en ik weet nog dat ik dacht: “Verrek, Hij bestaat !” Kerken waren volkomen vreemd voor me.  Het verschil tussen katholieken en protestanten had ik in de gevangenis geleerd…  De ene voorganger droeg een zwarte jurk en de ander een witte. Dat was al m’n kennis van het geloof. Toen ik later Ellen, m’n vrouw leerde kennen, gingen we op zoek naar de God die me had aangeraakt. Van pinkster- of volle evangelie kerken had ik nog nooit gehoord, dus stapten we de eerste de beste kerk maar binnen.  Ik viel letterlijk in slaap en volgens Ellen kon  dit het dus ook niet zijn. Vervolgens kwamen we langs een grote katholieke kerk in een Fries dorp.  Ik vroeg aan een man in een ribfluwelen broek die stond te harken in de tuin of ik de pastoor even kon spreken. “Dat ben ik”, zei hij. Ik vertelde hem dat ik in Parijs op een bijzondere manier was aangeraakt door God en dat ik nu niet wist hoe het verder moest.  “AANGERAAKT?” vroeg de pastoor luid, hoe bedoel je?  Daarna proclameerde hij nog een paar levenswijsheden, maar echt verder kwam ik er niet mee..

ALLES OF NIETS Ik verlangde echter naar de realiteit die ik had ervaren en ontdekte als je hem om leiding vraagt, Hij antwoord geeft. Een keer per maand hield Johan Maasbach diensten in Leeuwarden en dit sprak mij aan. Met name als Edgar Holder kwam spreken werd ik erg geraakt en opgebouwd. Op een keer kwam de evangelist Paul Olson uit Amerika spreken en die bracht het ABC van het evangelie zo overtuigend, dat ik niet kon wachten om naar voren te gaan om mijn hart aan Jezus te geven.  Wellicht is het mede door deze ervaring dat ik altijd een zwak heb gehouden voor Amerikaanse predikers, vertelde Bert. Bert leerde geloven met vallen en opstaan. Benny Hinn, Reinhardt Bonnke en Martie Haayer waren enkele leiders die hem ook inspireerden en Jaap Kooij fungeerde in die beginperiode min of meer als een geestelijke vader. Bert wilde alles of niets. Zo had hij altijd al geleefd. Als lid van de onderwereld en later na zijn bekering, als zakenman. Bert zegt dat de allereerste profetie die hij en Ellen kregen (van Jaap Kooij in 1985) al 30 jaar zit vastgeplakt in zijn bijbel. En de Heer zegt daarin ondermeer: “Zie ik ga nieuwe dingen doen” en: “Dit echtpaar wil alles grijpen wat God geeft…”  Nou, dat is wel gebleken.

Bert had geen geweldige jeugd. Zijn vader toonde heel weinig interesse in Bert en z’n ouders maakten praktisch iedere dag ruzie.   Nadat hij z’n vader al bijna twintig jaar niet gezien of gesproken had, besloten Bert en Ellen hem op te zoeken. Ze kwamen enkele keren bij hem thuis en het contact verliep moeizaam. Op een dag werd hij in het ziekenhuis opgenomen,  nadat hij thuis van de trap was gevallen en toen Bert en Ellen hem in bezochten in het ziekenhuis herkende hij hen niet meer. Hij noemde Bert  “Jan” en Ellen gaf hij ook een andere naam.  Het leek wel of de machten van de duisternis volkomen bezit van hem hadden genomen (niet zo verwonderlijk, omdat hij z’n leven lang bezig was geweest met occulte zaken). Hij dementeerde, was erg verward en zag allerlei geesten vliegen door die kamer in het ziekenhuis. Ik wilde niet accepteren dat alles voor niets was geweest en riep: “In de naam van Jezus, duivel laat mijn vader los!” “Pa, het bloed van Jezus maakt je vrij”, vervolgde ik. Op het moment dat ik het woord bloed zei begon mijn vader wild met z’n ogen te draaien, te rochelen, wild met z’n armen en benen te zwaaien en zakte weg. Toen we even later in de kamer terugkwamen zei hij: “Hallo Bert, hallo Ellen; hij herkende ons weer en was volkomen bij z’n verstand. Plotseling vroeg hij me, “Bert, wil je mij vergeven dat ik een slechte vader ben geweest?” Pas na bevrijding van alle demonen was hij in staat om zijn gevoel te tonen. Daar op z’n sterfbed verzoende de Heer ons met elkaar en mocht ik mijn vader tot Jezus leiden, want enkele weken later overleed hij. Daarom is mijn raad aan iedereen: maak het in orde als er ruzie is in de familie, zeker met de ouders. Want zelfs al is er weinig gevoel over voor de ander, dan nog moeten wij als christen de eerste stap doen en God doet de rest. De ervaring met mijn vader was niet alleen een van de geweldigste momenten in mijn leven, maar er werd ook een leven behouden voor de eeuwigheid. Vele jaren later hadden we bijna dezelfde ervaring met mijn schoonmoeder (met dit verschil dat de relatie wel goed was); ook zij moest niet veel hebben van het evangelie, maar toch gaf zij haar hart aan de Heer slechts 1 week voor haar dood.

Ondanks dat Bert de afgelopen  jaren op het geestelijke erf al heel wat heeft meegemaakt vertelt hij dat ‘ie ’t gevoel heeft dat God nu pas echt met hem bezig is. Ik word geestelijk geschud en verlang naar een nog diepere relatie met hem. Iedereen weet dat gebed belangrijk is, maar de laatste tijd wordt het me steeds duidelijker dat aanbidding wellicht nog belangrijker is. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed, vooral na een bijna hemelse ervaring die ik had tijdens een dienst van Benny Hinn in Marseille waar de aanbidding werd geleid door Terry McAlmon en z’n team.   Ik ben altijd tamelijk radikaal geweest, maar het lijkt er op dat ik nu pas echt enthousiast begin te worden…

 ————————————————————————————————-

BE READY !!

EEN STORMWIND DES HEREN (Bert Panhuise, artikel in “Uitdaging”)

Een bekende “profetes” schreef onlangs dat er  “spiritual generals” zullen opstaan die de koers van de geschiedenis gaan bepalen;  ze gaan de duivel verslaan door middel van “geestelijk oorlogvoering” en hele landen en zelfs hele werelddelen zullen tot geloof komen volgens haar. Maar met het “neerhalen van bolwerken”, zoals beschreven in 2 Kor. 10, gaat het niet over bolwerken boven landen, maar over een strijd die tussen onze oren plaatsvindt..

 Met name de “Kingdom Now” beweging overspoelt de wereld met deze boodschap
die leert dat de antichrist al is geweest  en dat het aantal christenen wereldwijd zo zalgroeien dat wij zelf het Koninkrijk kunnen gaan vestigen voordat Jezus terugkomt.
Jim Rutz schrijft op zijn website: “Soon the whole world will be all Christian”…  Nu geloof
ik best dat het aantal christenen in de wereld toeneemt en ik neem aan dat dit tevens de
reden is waarom God nog steeds niet heeft ingegrepen, maar dat binnenkort de hele wereld uit bijbelgetrouwe christenen zal bestaan lijkt me iets te positief ingeschat.  Hij
heeft waarschijnlijk nog nooit een bezoek gebracht aan Nederland, België en Frankrijk
om maar een paar landen te noemen waar de bijbelgetrouwe en echt wedergeboren  christenen slechts een klein percentage van de bevolking vormen.  En het is nog maar
de vraag hoeveel van die bijbelgetrouwen standhouden als de tegenstand gruwelijk gaat
toenemen.    Want in plaats van grote opwekkingen zien we vooralsnog alleen de god-deloosheid en de verloedering toenemen, vooral in Europa.  Dirk van Genderen schreef eens dat ” Wie zich beroept op de bijbel  en zegt dat God een relatie tussen mensen
van hetzelfde geslacht niet goedkeurt,  krijgt steeds fellere stormen van kritiek over zich
heen”, om maar een voorbeeld te noemen.  Het is treurig om te zien hoe zelfs christenen
die zich bijbelgetrouw noemen, op dit terrein onder druk concessies doen aan het Woord
van God.  God heeft Adam en Eva geschapen, niet Adam en Evert…
God verwoestte Sodom en Gomorra om deze dingen, maar onze  regering geeft mensen
die deze dingen bedrijven extra subsidie.  Ik moet daarbij denken aan de tekst in Jer.23:
…”zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert;
zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra”.

De eindtijd
De meeste christenen zullen het met me eens zijn dat we in de eindtijd leven. In 2 Tim. 3 staat dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Ook in andere teksten, zoals

Mat. 24 kunnen we alle dingen lezen die van toepassing zijn op deze tijd.  Johan Th. Bosschreef eens over een  “profetische kakafonie,  die als een spirituele vloedgolf over onskomt. Volgens de ene omroeper des Heren komt er opwekking, volgens de ander overstromingen”… Aan de ene kant heeft hij wel gelijk, maar tegelijk moeten we ook eens leren tweedimensionaal te denken omdat wel degelijk twee dingen tegelijk mogelijk zijn, zowel een laatste grote beweging van Gods Geest en tegelijk een grote afval en verloedering en dus oordeel, al geloof ik niet dat die komen door overstromingen.

Ik denk dan aan de tekst in Jesaja 60, vers 2 en 3: “Want duisternis zal de aarde bedekken
en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u
gezien worden…”

God is liefde en ik geloof dat Hij zeker nog iets gaat doen voordat het einde komt om de
mensen nog een laatste kans te geven.  En Hij zal dit doen door mensen heen, maar dan
wel door de mensen die Hem werkelijk toebehoren en niet door de eigentijdse schrift- geleerden die het Woord van God krachteloos hebben gemaakt door de tradities en overleveringen van mensen.  Die met een schijn van Godsvrucht de Kracht verloochend hebben(2 Tim.3).

Iemand zei eens: “Als God nog een laatste beweging gaat geven om nog zoveel mogelijk
mensen te redden voor de eeuwigheid, dan zullen deze naamchristenen niet alleen geen deel hebben aan deze krachtige beweging, ze zullen zich zelfs openbaren als je ergste vijanden”. De voortekenen zie je nu al in de manier hoe mensen worden aangevallen die de boodschap van geloof prediken, onderwijs geven over rentmeesterschap en financiën en/of proberen een accent te leggen op Gods genade. Heel gemeen komen er dan artikelen over de auto waar een prediker in rijdt, of zoals onlangs, over de prijs van de badkamer van Joyce Meyer,

terwijl ze nota bene een wereldwijd netwerk heeft opgericht om de armen te helpen.De bijbel spreekt duidelijk over een smalle weg en een brede weg en helaas zullen de meeste
mensen niet kiezen voor die smalle weg (daarom is het ook onbijbels om te zeggen dat hele
landen
tot bekering zullen komen) en komt er ook een oordeel over deze wereld. En dan denk ik niet aan straf, maar dat mensen gewoon krijgen waar ze voor kiezen. 75 jaar geleden in Nazi Duitsland dachten de mensen ook dat er een soort duizendjarig rijk aankwam en kozen ze voor het neefje van de antichrist. En de meerderheid van deze mensen ging wekelijks naar de kerk, de protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden.. Daarom zou het mij niets verbazen als iets dergelijks in de toekomst weer gaat gebeuren.  En daarom is de beweging die zegt dat het Koninkrijk nu (voortijdig) gevestigd gaat worden zo gevaarlijk.

Niet voor niets waarschuwt de bijbel in 1 Joh. 2 vers 18-20 , waarin het gaat over de antichrist, “dat er een antichrist komt en dat er vele antichristen zijn opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is.  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn; maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn…”   Daarom verbaast het mij helemaal niet dat een “broeder” in een boek schreef dat Jezus niet komt als een dief in de nacht, maar dat Hij zich binnenkort wereldwijd bekend zal maken via de radio en de televisie… Om één voorbeeld te noemen.

U zult begrijpen dat het dan niet over onze Jezus gaat, maar over de tegenstander. De laatste tijd word ik erg bepaald bij de teksten in Jer. 23:19 en Jer. 30: 23 over de “Storm-
wind des Heren” en als je deze hoofdstukken helemaal doorleest valt op de grote afkeer die
God heeft van valse profeten en helaas hebben we die ook in onze tijd.  Als ik naar “profeten” had geluisterd dan hadden Ellen en ik nu aan de andere kant van de wereld gewoond en had ik mijn roeping misgelopen (onder andere). Meestal worden er prachtige dingen geprofeteerd en maken “dat gij u aan ijdele waan overgeeft” , zoals staat in Jer. 23:16.  En als er oordelen worden geprofeteerd dan is het ook meestal onzin en worden mensen alleen maar de stuipen op het lijf gejaagd om niets. Onlangs moest iemand excuus aanbieden omdat hij had geprofeteerd dat Keulen verwoest zou worden op een bepaalde datum. Een vrouw uit Schotland schreef een paar jaar geleden via de email dat er in November van dat jaar een aanslag in  Amerika zou komen die erger was dan de aanslag op de twee torens. Ik was zo verbolgen in  de Geest dat ik haar schreef dat ik zeker wist dat dit niet zou gebeuren. Een maand later bood ze haar excuus aan en zei dat ze in overmoed had gesproken.

Eén van onze eigentijdse “profeten” voorspelde enkele jaren geleden dat Nederland in april van het volgende jaar onder water zou lopen.  Ik wil niet aanmatigend lijken, maar ik liet publiekelijk weten dat ik weinig geloof hechtte aan deze zogenaamde profetie. En uiteindelijk gebeurde er ook niets!!  Een aantal jaren daarvoor beledigde deze valse profeet een bekende prediker vanaf het podium. Toen ik de man hierop aansprak werd hij vreselijk kwaad en zei glashard dat ik binnen enkele maanden zou overlijden…. Het is nu vele jaren later en ik ben er gelukkig nog steeds.   Als er iets is dat volgens mij opwekking tegenhoudt is het wel valse profetie (Jer.23:21). Trouwens, als Gods eindoordeel werkelijk over deze wereld komt, dan mocht men wensen dat Hij het liet bij een overstroming. In de bijbel is duidelijk beschreven dat dit zo erg zal worden dat daarbij vergeleken  de holocaust kinderspel was. God moet zelfs de dagen inkorten anders zou er “geen vlees overblijven”.

Een stormwind
`Zie, een stormwind des Heren, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen.  De brandende toorn des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft, in het laatst der dagen zult gij dat inzien´… (Jer.23:19 en 20) Zie je wel, hoor ik mensen nu zeggen, toch een storm, dus gaan de dijken breken. Maar dit wordt een heel andere storm dan die in 1953…

Er komt een nieuwe wereldorde aan, een vrederijk zonder de Vredevorst, en de mensen zullen zeggen, eindelijk hebben we de oorlog uitgebannen en is er vrede in de wereld, en dat overvalt ze een plotseling verderf, zegt de bijbel.  De techniek is zover gevorderd dat ieder mens op deze wereld gecontroleerd kan worden op een manier waar Hitler alleen maar van kon dromen. Het is veelzeggend dat het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is gebouwd in de vorm van de toren van Babel (zie ook de omslag van het boek “Babylon in Europa” van David Hathaway. In dit boek beschrijft David heel scherp het gevaar van de nieuwe Europese superstaat).

Moeten we nu bang worden, welnee.  Hef je hoofd omhoog als je die dag ziet naderen, zegt het Woord van God en ga werken nu het nog dag is om zoveel mogelijk mensen te redden voor de eeuwigheid, want er komt een nacht waarin niemand meer werken kan.  En als we willen waarschuwen voor dingen, waarschuw dan voor de valse profeten en dwalingen van boze geesten zoals de mensen van de dominion/kingdom kow beweging die zullen proberen de uitverkorenen te misleiden, in plaats van ons druk te maken over de prijs van de badkamer van Joyce Meyer..
Bert Panhuise

Voorbeeld.indd
Voorbeeld.indd