Jaarverslag

Naam van de instelling:  Stichting Eurospirit      RSIN: 8007.07.606

De namen van de bestuurders:
G.A. Panhuise   (voorzitter)
J.W.L. van der Brugge (penningmeester)
E.H. Bethume   (secretaris)

De contactgegevens:
G.A. Panhuise,  De Fennen 256,  8918CM,  Leeuwarden

Het beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloningsbeleid

De doelstelling:
De Stichting Eurospirit heeft ten doel: het organiseren van Eurospirit conferenties ter verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk Gods met betoon van Geest en Kracht in Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De jaarlijkse Eurospirit conferentie wordt regelmatig op de TV uitgezonden via Family7.

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2017 Stichting EuroSpirit

Jaarbalans 2017 Stichting EuroSpirit 
—————————————————-

Jaarverslag 2018
In 2018 werd onze jaarlijkse conferentie op Hemelvaartsdag weer gehouden in Aalsmeerderbrug (LEG Auditorium). Daarnaast hebben we in november in de LEG een tweede conferentie gehouden met Amir Tsarfati uit Israël. De opnames werden weer wekelijks uitgezonden via Family7 en TBN Europe.
Bert Panhuise (voorzitter)
Jaarverslag 2018 a
Jaarverslag 2018 b

—————————————

Jaarverslag 2013


Het financieel verslag van 2013 is vezorgd door Floris accountancy in Roermond:

EuroSpirit Jaarverslag 2013 in PDF

Jaarverslag 2013

Stg Eurospirit organiseert sinds 1992 een jaarlijkse conferentie in Amsterdam.
Delen van de conferentie worden uitgezonden op de televisie.
Van deze TV programma’s zijn de Dvd’s gratis verkrijgbaar.

In 2013 werd de jaarlijkse Eurospirit conferentie gehouden in de Apollohal in Amsterdam.
Beide dagen werd de conferentie goed bezocht.  Na de bekeringsoproep op beide dagen kwamen in totaal zo’n 500 mensen naar voren.

In 2013 hebben we bijna 1000 mensen die naar een van onze TV programma’s hebben gekeken een gratis DVD gestuurd.  We verlenen deze service omdat sommige mensen pas halverwege of op het eind “inzappen” naar ons TV programma.

Uit de reacties blijkt dat er meer mensen naar onze programma’s kijken via Family7 dan via TBN Europe. Dat komt mede omdat Family7 in meer huishoudens via de kabel is te ontvangen.
Bert Panhuise  (voorzitter)
————————————————————————-

Eurospirit Jaarverslag 2014 PDF

Jaarverslag 2014

Stg Eurospirit organiseert sinds 1992 een jaarlijkse conferentie in Amsterdam.
Delen van de conferentie werden uitgezonden op de televisie.
Wekelijks via TBN Europe en twee keer per week via Family7.

In 2014 werd de jaarlijkse Eurospirit conferentie gehouden in de Amstelhal Borchland in Amsterdam/Duivendrecht.

In 2014 hebben we ruim 1400 mensen die naar een van onze TV programma’s hebben gekeken een gratis DVD gestuurd.  We verlenen deze service omdat sommige mensen pas halverwege of op het eind “inzappen” naar ons TV programma.
Bert Panhuise  (voorzitter)
————————————————————————–
Jaarverslag 2015

EuroSpirit Jaarverslag 2015 in PDF

In 2015 werd onze jaarlijkse conferentie gehouden in Aalsmeerderbrug (LEG Auditorium)
De opnames werden weer wekelijks uitgezonden via Family7 en TBN Europe.
In 2015 hebben we ongeveer 1150 gratis Dvd’s gestuurd naar kijkers.
Bert Panhuise, voorzitter

 Eurospirit is ANBI erkend:  nr. 800707606

Opzoeken via internet: Vul in de naam Eurospirit en dan woonplaats Leeuwarden
http://www.anbi-s.nl/zoek-anbi/