Bert in Charisma

IMG_2410“Met de hakken over de sloot”, een artikel van Bert Panhuise dat stond in het decembernummer 2014 van Charisma Magazine. Bert heeft een vaste column in dit blad.

Wilt u een abonnement op Charisma bel dan: 0297-237173 of email: info@charisma.nl

Een vader die er eigenlijk niet is, veel ruzies thuis en huiselijk geweld. Bert Panhuise – voorzitter van stichting Eurospirit – had geen goede verstandhouding met zijn vader. Uiteindelijk spreekt hij zijn vader 22 jaar niet. Het gebod “eert uw vader en uw moeder” blijft hem echter achtervolgen en Bert ervaart dat God hem opdraagt zijn vader weer op te zoeken.  Met belangrijke gevolgen..

Mijn vader was een in zichzelf gekeerde man die zich weinig bemoeide met de opvoeding van mij en mijn zuster. Altijd was hij bezig met uitvindingen en eens dacht hij zelfs dat hij op het spoor was van “perpetuum mobile” (Wikipedia: een denkbeeldig apparaat dat, eenmaal in beweging, uit zichzelf blijft bewegen), maar ook dit apparaat liet het uiteraard afweten. Hoewel hij lid was van de Lutherse kerk in Hilversum, verdiepte hij zich veel in oosterse religies en allerlei occulte bewegingen. Mijn moeder moest daar niets van hebben.

Mijn vader was 18 jaar ouder dan mijn moeder en ze hadden bijna wekelijks ruzie, vaak om de kleinste dingen. De meeste mensen hebben nog nooit vliegende schotels gezien, maar mijn zuster en ik zagen ze regelmatig door het huis vliegen, inclusief kopjes, borden, etc. Ik zie nog mijn (vijf jaar jongere) zusje met haar vingers in de oren in een hoekje van de kamer zitten als mijn ouders weer eens tegen elkaar tekeer gingen. Het was vreselijk. Ik was net 16 jaar toen ik op een dag uit mijn werk kwam – ik werkte bij Cinecentrum in Hilversum waar ik films ontwikkelde van het Polygoon bioscoopjournaal – en zag dat mijn vader in de achtertuin mijn moeder met een fietspomp op haar hoofd sloeg. Ik rende naar buiten en gaf hem een enorme klap. Hij zakte bewusteloos in elkaar, maar kwam even later gelukkig weer bij. Kort daarna gingen mijn ouders uit elkaar en heb ik mijn vader heel lang niet meer gezien.

Na mijn bekering in 1983 kwam ik uiteraard ook de tekst “eert uw vader en uw moeder” tegen en daar had ik wat moeite mee gezien alle dingen die er in het verleden waren gebeurd en dan bedoel ik vooral wat betreft mijn vader. Maar die tekst bleef bij mij door het hoofd gaan en op een gegeven moment kregen mijn vrouw Ellen en ik bijna gelijktijdig in ons hart dat we toch mijn vader eens moesten gaan opzoeken, al had ik daar geen enkel gevoel bij omdat hij voor mij als een vreemde was geworden. Het was al 22 jaar geleden en hij was ondertussen ver over de tachtig. Via het gemeentehuis in Hilversum kwam ik er achter waar hij woonde. De eerste ontmoeting was erg afstandelijk want hij begreep totaal niet waarom ik hem weer wilde zien. Maar na een paar bezoeken werd de verstandhouding beter en konden we heel voorzichtig proberen iets over het evangelie te vertellen en wat God in mijn leven had gedaan. Dat botste enorm want hij was van mening dat alle religies naar God leiden. Jezus was voor hem gewoon één van de velen en hij kon absoluut de uniciteit van Jezus en Zijn offer aan het kruis niet accepteren.

Bevrijding
Enige tijd later kregen we bericht dat mijn vader in het ziekenhuis in Hilversum was opgenomen. Het bleek dat hij van de trap was gevallen in zijn huis. Hij lag alleen in een kamer en toen wij binnenkwamen herkende hij ons niet. Ellen noemde hij Marie en mij noemde hij Jan. Heel nerveus vertelde hij een verhaal dat hij was gevallen over “ijzeren ballen” en tevens wees hij in die ziekenhuiskamer op allerlei enge wezens die door de kamer vlogen en hem bedreigden. Mijn eerste gedachte was: “Nu is alles voor niets geweest, nu is hij dement en kunnen we hem niet meer tot de Heer leiden en hem redden voor de eeuwigheid”. Tegelijk werd ik ontzettend verbolgen en riep ik: “duivel, laat mijn vader los in de naam van Jezus!”                                             (vervolg z.o.z.)

Op het moment dat Ellen en ik het bloed van Jezus aanriepen, begonnen zijn ogen heel wild te draaien, vreemde geluiden kwamen uit zijn mond en schudde zijn hele lichaam hevig in dat ziekenhuisbed. Even later zakte hij weg in een diepe slaap.  Wij gingen naar de kantine een kop koffie drinken. Toen we kort daarna in de ziekenhuiskamer terugkwamen, zat mijn vader rechtop in bed en zei: “Hallo Bert, hallo Ellen! Er had een totale bevrijding plaatsgevonden, hij keek weer fris uit zijn ogen en hij bleef geestelijk in orde tot zijn laatste dag.  Maar het mooiste kwam nog; opeens zei hij: “Bert wil je mij vergeven dat ik zo’n slechte vader ben geweest?” Het was een zeer emotioneel moment en uiteraard vroeg ik ook vergeving voor mijn gedrag.
Later konden we met hem bidden voor zijn behoud en een aantal weken later overleed hij.
De moraal van dit verhaal is natuurlijk in de eerste plaats dat je altijd alle moeite moet doen om relaties te herstellen, zelfs al heb je er geen enkel gevoel meer bij. Mijn vader heeft wellicht ook wel eens gedacht aan herstel van de relatie, maar werd in zijn vrije keuze beperkt omdat hij demonisch bezet was. Maar dit verhaal bewijst ook dat dementie niet altijd het gevolg is van aftakeling maar soms ook door  demonie wordt veroorzaakt, vooral als men zich met occulte zaken heeft ingelaten.  Mijn vader heeft geen leuk leven gehad maar hij is gered voor de eeuwigheid,  al is het met de hakken over de sloot.  Gods genade is en blijft “amazing”.  Jezus is onze bevrijder en onze heelmeester. Dank zij Zijn offer aan het kruis hebben we eeuwig leven en mag ik mijn vader weer terugzien, maar wacht niet met Hem aan te nemen als uw verlosser tot aan het eind van uw leven.
———————————————————————————-
Charisma Magazine  Februari 2015:

Een “vrederijk”  zonder de Vredevorst..  (door Bert Panhuise)

In  2012 kreeg de EU de nobelprijs voor de vrede omdat  “de Europese Unie zich heeft ingespannen voor vrede, democratie en mensenrechten en Europa heeft omgevormd van een continent van oorlog tot een continent van vrede”, aldus het Nobelprijscomité.

Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal prachtig maar wij als christenen moeten dit bekijken vanuit een bijbels-profetisch perspectief en dan gaat het er allemaal anders uitzien.  Manfred Wörner werd in 1988 secretaris-generaal van de NAVO en na de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 beloofde hij de Russen plechtig dat de NAVO zich niet zou uitbreiden tot aan de Russische grens. Het is duidelijk dat de NAVO zich dus gewoon niet aan deze afspraak heeft gehouden. NU  vliegen er dagelijks Amerikaanse AWACS langs de Russische grens boven de Baltische Staten.
“Van Brusselse droom tot een gevaarlijk conflict” was een goed artikel van Leon de Winter in de Telegraaf. Hij schreef:  “Tegen alle afspraken in schuift de NAVO steeds verder op naar de Russische grens en dan gaan ze vervolgens klagen dat de Russen dichterbij komen..  Natuurlijk zijn er dingen aan te merken op de handel en wandel van Poetin, maar in Oekraïne heeft Poetin gereageerd op een door de EU gesteunde coup tegen een democratisch gekozen president in de straten van Kiev, waarbij een democratisch gekozen politieke bondgenoot van Rusland werd afgezet. Daarna heeft Poetin de Krim geannexeerd hoofdzakelijk omdat daar zijn Zwarte Zee vloot al 200 jaar voor anker ligt en hij uiteraard wilde voorkomen dat dit gebied binnen de invloedssfeer van de NAVO zou komen.  Dit was uiteraard niet legaal, maar het is wel begrijpelijke grootmacht-geopolitiek”.

Kopen en verkopen.
De leiders in het Westen hebben het wel steeds over de expansiedrift van de Russen  maar wat dacht u van de expansiedrift van de EU en de NAVO en de oorlogszuchtige taal van John Kerry en Obama die daarmee zeer onverantwoord het risico nemen van een wereldoorlog?
Elke Amerikaanse president heeft na botsingen met de vroegere Sovjet dictators, die veel ernstiger waren dan dit conflict omtrent Oekraïne, altijd weer toenadering gezocht met de mannen in het Kremlin om een wereldoorlog te voorkomen en van sancties was al helemaal geen sprake.  Zou het niet zo kunnen zijn dat de Westerse elite die droomt  van een wereldvrederijk zonder grenzen woedend is dat hun droom gestopt wordt door de Russische leider die zegt:  Tot hier en niet verder ? En zien we hier niet een voorbode van het rijk van de anti-christ waar iedereen die weigert te buigen en niet mee wil doen met zijn (zeer tijdelijke) wereldrijk, niet meer handel kan drijven en kan kopen en verkopen zoals in het boek Openbaring staat?  Want door de Westerse sancties is Rusland  nu grotendeels afgesneden van de internationale handel  en zijn de grote Russische staatsbanken en oliemaatschappijen zo goed als afgesneden van de internationale kapitaalmarkt waardoor de roebel al voor de helft in waarde is gedaald.  En wat dacht u van de  voormalige communist Barroso, die voorzitter is van de Europese Commissie;  hij  waarschuwde premier Cameron dat Engeland “geen handel meer mag drijven met een groot deel van de wereld als Engeland zich zou terugtrekken  uit de Europese Unie”.   Dit soort semi-dictatoriale uitspraken moeten we niet veronachtzamen,  mede  gezien in het licht van de bijbel;  let op de tekenen van de tijd.   De voormalige president van Tsjechië,  Vávlac Klaus is een van de weinige politici in Europa die doorheeft dat er iets mis is. Hij schreef ondermeer  “dat het opheffen van de grenzen in Europa uiteindelijk zal leiden tot een utopische wereldregering”.   President Reagan zei eens: “Een land dat zijn grenzen niet bewaakt is eigenlijk geen land meer..”  Volgens deze theorie is Nederland ook geen land meer, maar een provincie in de EU.
EP Straatsburg2  Pieter Bruegel
Het is ook erg veelzeggend dat het gebouw van het Europees parlement in Straatsburg de vorm heeft van de toren van Babel zoals Pieter Bruegel die heeft geschilderd  (ons TV programma hierover hebben we op DVD gezet en is gratis bij ons verkrijgbaar).  We worden op allerlei manieren door de Europese elite bedrogen. In december haalde het Europese Hof van Justitie onverwacht Hamas van de lijst van terroristische organisaties, zogenaamd om procedurele redenen.

Pure manipulatie natuurlijk, want slechts twee dagen later (!) stemde het Europees Parlement in principe in met de vestiging van een Palestijnse Staat.  En dat konden ze natuurlijk moeilijk doen als een deel van de Palestijnse leiders officieel nog vermeld staan als terrorist.. En waarom werd er  door de EU maar liefst zes miljard euro toegezegd aan de Moslim Broederschap (die nauw verbonden is met Hamas) toen ze de macht hadden in Egypte en net als Hamas het liefst Israël van de kaart willen vegen?  Het is volgens mij bovenal dit subsidiëren van de vijanden van Israël waardoor de EU uiteindelijk het onheil over zichzelf afroept.  “Terwijl zij zeggen: het is vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”
(1 Tess. 5:3).

Als u een wedergeboren christen bent hoeven deze dingen u niet te verontrusten, integendeel, deze ontwikkelingen bewijzen eens te meer dat de bijbel waar is, er staat tenslotte ook geschreven dat we in geen ding bezorgd moeten zijn en dat we juist ons hoofd moeten  opheffen als we de dag zien naderen.  Ik eindig met de bemoedigende tekst in Openbaring 3:10:  “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”.
———————————————————————————-

Vervolging van Christenen en Joden  (Artikel Bert April 2015 in Charisma )

Sinds de opkomst van de islam in de zevende eeuw hebben christenen permanent blootgestaan aan onderdrukking, laat de Britse wetenschapper Philip Jenkins zien in zijn boek “Het vergeten christendom”. Moslimlegers hebben hele christelijke gemeenschappen uitgemoord en in onze tijd begint dit middeleeuwse barbarisme zelfs apocalyptische vormen aan te nemen. En natuurlijk hebben ze het niet alleen op christenen gemunt, ook de joden moeten het weer ontgelden. Zeventig jaar na Auschwitz leven de Joden in Europa weer in angst. Zij worden wederom collectief met de dood bedreigd.

Chrislam
Aan de vruchten herkent men de boom, is een bekend gezegde. Dus voor de meeste christenen is het volstrekt duidelijk wat de bron is van de Islam. Maar hoe ongelooflijk het ook is, er zijn ook leiders in onze kringen die geloven in een nauwe samenwerking tussen christenen, moslims en andere religies; sterker nog, ze beweren dat het allemaal gaat om dezelfde God.  Een deel van hen bevindt zich in de zogenaamde “Emerging Church” (de opkomende kerk) beweging.  En de naam die ze hebben bedacht voor de samenwerking met de Islam is “Chrislam”. Heel triest dat er mensen zijn die zich christen noemen en toch meehelpen aan de komende wereldreligie van de tegenstander.

Daarom staat er in 1 Johannes 2: 18-20 (NBV):  “Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.  Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde”.

Een aantal jaren geleden was ik in Washington voor een televisiecongres en ik logeerde daar in het huis van Messiaanse Joden.  Mijn Joodse vrienden namen mij op een middag mee naar de zojuist gerestaureerde  grote Nationale Kathedraal van Washington want ze wilden mij iets laten zien. En dat was een enorm monument van de vrijmetselarij midden in de hal.. Daarom verbaasde het mij niet eens dat de moslims sinds kort nu ook mogen bidden in deze zelfde kathedraal.  Net als de kerk van Rome hebben ook verschillende protestantse kerken hun deuren geopend voor moslimdiensten en zijn er protestante predikanten die zeggen dat koranteksten in christelijke kerken gelezen zouden moeten worden.   En op 14 november 2014 hielden moslims dus voor het eerst een “gebedsbijeenkomst” in deze Nationale Kathedraal van Washington.

Franklin Graham, was duidelijk in zijn reactie in het Amerikaanse Charisma: ‘Het is vreselijk om te zien dat een kerk haar deuren opent om iets anders te aanbidden dan de Ene Ware God van de Bijbel, Die Zijn Zoon, de Here Jezus Christus gaf om ons te redden van onze zonden.’ De moslims, in gescheiden groepen van mannen en vrouwen, trokken hun schoenen uit, spreidden hun gebedskleedjes uit in de richting van Mekka, keerden zich met hun ruggen naar het kruis in de kerk, knielden neer en begonnen te bidden. Vanaf de preekstoel klonken de woorden ‘Allahu Akbar’. De samenkomst werd geleid door de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Ebrahim Rasool. De leider van de liturgie van de Nationale Kathedraal, Canon Gina Campbell, groette de moslims als ‘broeders en zusters in de naam van God… de meest barmhartige en genadevolle.’ Nogmaals Franklin Graham: ‘Jezus, was duidelijk toen Hij zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’..
De wereld wankelt, maar wij verwachten een onwankelbaar koninkrijk.
———————————————————————–

Winkelen bij Hitler 2  (2015)

BERT lage resolutieIn de Leeuwarder Courant stond onlangs een artikel over een inwoner van de Gazastrook die twee sjieke kledingzaken heeft in Gaza-stad. De naam van deze winkels is Hitler2

Ik was eerst van plan om deze keer over iets anders te schrijven maar toen ik in onze krant een foto zag van een winkel met de naam Hitler2 op de pui, met een etalagepop achter het raam die de hitlergroet bracht, veranderde ik van gedachten. De eigenaar zei in een interview “dat hij het gewapende verzet tegen Israël steunt en daarom hebben mijn winkels deze naam gekregen”. Ook zei hij dat hij begrip had voor de dagelijkse aanslagen die jonge Palestijnen op Israëlische soldaten en burgers plegen. Op een andere foto staan voor zijn winkel drie etalagepoppen met messen in de handen. Hij vervolgde: “Dat is ter ondersteuning van onze broeders op de Westelijke Jordaanoever die Joden doodsteken”…
En dit is beslist geen incident. Al-Hoesseini, de Grootmoefti van Jeruzalem was tijdens de oorlog een fan van Hitler vanwege zijn streven om alle Joden uit te roeien en veel andere Arabische leiders dachten er net zo over.
Ook vandaag zijn er veel overeenkomsten te vinden in het gedachtengoed van radicale moslims en de nazi’s. Jodenhaat, streven naar wereldoverheersing, het uitroeien van andersdenkenden, etc. Leon de Winter schreef onlangs in de Telegraaf: “Het boek Mein Kampf van Adolf Hitler is in de wereld van de islam nog steeds uitermate populair”.

Neo-nazi’s
Omdat Angela Merkel anticipeerde op een paar racistische groeperingen en neo-nazi’s die in Duitse steden protesteerden tegen de komst van meer asielzoekers, ging ze (zonder overleg met andere Europese leiders) snel roepen dat “alle asielzoekers met open armen ontvangen zullen worden”, dit uiteraard tot groot genoegen van de mensensmokkelaars. Waarschijnlijk deed ze dit met het nazi verleden van Duitsland in het achterhoofd zonder te beseffen dat ze met deze oproep behalve echte vluchtelingen helaas ook een aantal geestverwanten (hopelijk geen meerderheid) van de “hitlerfan” uit Gaza binnenhaalt, dus nazidemonen in een ander jasje. Want het is uiteraard onmogelijk om bij de grens (welke grens?) te controleren en te selecteren wie een echte vluchteling is uit de oorlogsgebieden en wie niet… En wie zijn de dupe? De échte oorlogsvluchtelingen uit Syrië, waaronder veel christenen! Want een aantal Europese landen kan de enorme toestroom niet aan en nemen nu maatregelen om geen asielzoekers meer toe te laten zonder papieren. Want er komen honderdduizenden asielzoekers binnen zonder identiteitspapieren en we hebben geen idee wie het zijn. Er zullen zeker veel echte oorlogsvluchtelingen tussen zitten, maar (hopelijk een minderheid) wellicht ook een aantal criminelen, jihadisten en mannen van wie de opvattingen over de man-vrouw verhouding tamelijk middeleeuws zijn. Zelfs EU commissaris Frans Timmermans gaf onlangs toe dat 60% van de asielzoekers geen echte vluchteling is.

Racisten
Frau Merkel heeft een cruciale fout gemaakt door impulsief te handelen na die demonstraties van een paar bedenkelijke racistische groepjes, terwijl in Duitsland een MEERDERHEID van bezorgde burgers, en dat zijn natuurlijk NIET 50 miljoen racisten, ook grote moeite heeft met die gigantische instroom van asielzoekers, waaronder onevenredig veel moslims. Hoewel ik absoluut een voorstander ben van de multiculturele samenleving, vind zelf ook dat deze volksverhuizing destabiliserend werkt. Op 5 en 6 mei hopen wij onze 25e jaarlijkse Eurospirit conferentie te houden in Amsterdam. Eurospirit is een multiculturele charismatische conferentie met veel bezoekers uit (van oorsprong) verschillende landen en culturen. De mensen die ons meehelpen zijn bijna allemaal afkomstig uit migrantenkerken en de sfeer is altijd geweldig. Volgens SKIN zijn er zo’n 800.000 allochtone christenen in Nederland waar nooit iemand iets negatiefs over hoort en die een zegen zijn voor ons land. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
————————————————————————————

Haal geen vreemde volkeren met hun (af)goden in huis, denk niet dat u er tegen bestand bent, het zal u tot een valstrik zijn! (Exodus 23:33)

De vluchtelingenstroom inclusief de komst van vele islamieten heeft nogal wat stof doen opwaaien en voor flinke discussies gezorgd.  Veel christenen zijn namelijk bang om met racisme te worden geassocieerd en zeggen, ach laat die moslims maar komen dan kunnen we ze mooi het evangelie vertellen. Welnu, in de meeste grote steden in Nederland en Europa wonen nu al ongeveer tien keer meer moslims dan wedergeboren christenen.  Anderen hoorde ik zeggen  “ach, ze zijn landelijk nog lang niet in de meerderheid dus ze nemen niet zomaar de boel over”.  Ook zegt men: “Het zijn niet allemaal radicale jihadisten”.  Dat is waar, maar vergeet niet dat de overgrote meerderheid  al op de kleuterschool wordt volgepompt met Jodenhaat.

Mohammed de migrant
1400 jaar geleden was er ook een vluchteling onderweg. In 622 vluchtte Mohammed van Mekka naar Yathrib. Later werd deze stad Medina genoemd, of voluit Madinat an-Nabi, de stad van de profeet. Indertijd bestonden er geen islamitische steden of staten. De profeet sloot een verdrag met enkele stammen in Medina: met joden, christenen en polytheïsten. Volgens dit verdrag zouden zij elkaar op gelijkwaardige basis behandelen. Maar dit verdrag bleek later niets waard te zijn.

In 622 was Mohammed dus ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen. De islamitische minderheid werd de baas, en werd een meerderheid. En later veroverde  Mohammed op triomfantelijke wijze Mekka.
Daar begon de islamitische geschiedenis van intolerantie op het Arabische schiereiland.

Maar in onze tijd speelt nog een andere zaak een rol en dat is de merkwaardige relatie tussen moslims en politiek links. Velen denken dat het de “progressieven”  alleen gaat om nieuw stempubliek maar ik denk dat er meer aan de hand is want dit zijn apocalyptische tijden. Ik denk dat er al veel dingen klaargestoomd worden voor de komende wereldregering van de tegenstander en dat deze twee partijen elkaar ondermeer vinden in hun gezamenlijke afkeer van Israël en het Joodse volk (en meestal ook weinig moeten hebben van wedergeboren christenen).

Gift van 6 miljard
Denk maar aan de gift van 6 miljard die de Europese Unie onder leiding van de linkse  (voormalige communist) Barroso gaf aan de Moslim Broederschap toen die aan de macht waren in Egypte. Deze beweging  is nauw gelieerd aan Hamas, ze  zijn uit op de vernietiging van Israël en bovendien staken hun volgelingen in Egypte ruim 400 kerken in de brand. En, hoe onvoorstelbaar, de EU steunde deze demonische groepering dus met miljarden.

Ik verbaas me over de ongelooflijke naïviteit van de leiders in Politiek Den Haag.  Verleden
jaar maakten enkele parlementsleden terecht  kritische opmerkingen over de koran die op de voorzitterstafel  van  Kamervoorzitter van Miltenburg stond. Ikzelf werd ook zo verbolgen in de geest  hierover dat ik op 26 oktober 2014 een brief stuurde naar de voorzitter van de Tweede Kamer (plus een kopie naar alle fractievoorzitters)  waarin ik schreef: Weet u wel dat er in dat boek vlak voor uw neus is te lezen  dat “Joden apen en varkens zijn, dat Joden en christenen de meest verachtelijke wezens op aarde zijn en dat alle ongelovigen uitgeroeid moeten worden”.. Tot mijn grote genoegen werd de koran enkele weken later uit de Tweede Kamer weggehaald..  Echte oorlogsvluchtelingen uit Syrië (waaronder veel christenen) toelaten is prima, maar laat niet teveel mensen toe bij wie de Jodenhaat met de paplepel is ingegoten.  Want we hebben het wel over Gods oogappel !
——————————————————————————————-

Nederland wereldkampioen..
Wat betreft het aannemen van wetten die tegen het woord van God ingaan is Nederland absoluut wereldkampioen. Ons land is trendsetter voor de rest van de wereld op het gebied van euthanasie, abortus, het homohuwelijk, vrije drugsverkoop, etc.  Toen ik lid was van een werkgroep van een kleine christelijke politieke partij heb ik eens mijn twijfels geuit of een wedergeboren christen wel deel kan uitmaken van de regering in ons land. Tegengas geven in de Tweede Kamer OK, maar als je deel uitmaakt van de regering ben je gewoon mede verantwoordelijk voor de uitvoering van bovengenoemde wetten.  In de Bloemenhove Kliniek worden  iedere dag  kinderen van 24 weken gedood in de moederschoot.  Onlangs zag ik in een RTL programma dat van de kinderen die na 24 weken worden geboren tegenwoordig 38%  in leven kan worden gehouden. Er worden dus iedere dag levensvatbare kinderen gedood in Nederland en daarvoor zou ik geen verantwoordelijkheid willen dragen. Kort daarna las ik dat het halve Kabinet  meevoer op een boot tijdens de decadente  “gay pride” in Amsterdam. Ik zou daar geen “ongelijk span” mee willen vormen als ik een politicus was, want  het is een ongelijk span als je samen de kar trekt in een kabinet. Dat is iets anders dan oppositie voeren in het Parlement, want daar kan je proberen dingen te veranderen en een getuige zijn van het Koninkrijk.

Vrije drugs. Nergens in de wereld wordt meer XTC geproduceerd dan in Nederland. En ook de vrije verkoop van drugs in de zogenaamde “Coffeeshops”  gaat in tegen alle internationale verdragen.  Ik weet nog dat ik samen met onze penningmeester Johan van der Brugge in Edinburgh was voor een conferentie van GOD TV. We liepen samen door die mooie stad en we hadden zin in een kop koffie.  Opeens zagen we een bord “Coffeeshop” en ik zei voor de grap tegen Johan: “Ik hoop dat het geen drugshol is”. Maar gelukkig zijn ze in Schotland nog niet zo “vooruitstrevend” als in ons land en konden we rustig een kopje koffie drinken. Vooruitstrevend? Jazeker, want de Nederlande politici die voorop lopen om alle bovenstaande dingen er door te drukken noemen zich progressief.  Ze beelden zich dus in dat ze de vooruitgang dienen.  Onlangs las ik dat er drie doden waren gevallen tijdens een zogenaamd trancefeest en dat een onderzoek had uitgewezen dat gemiddeld 60% van de bezoekers tijdens dit soort “feesten” drugs gebruikt. En daarna las ik tot mijn verbijstering: “ Nederlandse ministers willen de top DJ’s van deze “feesten” meenemen op reis naar het buitenland om Nederland te promoten”..

Nederland gered? Ik hoor sommige predikers wel eens roepen dat Nederland wordt gered. Maar hoewel ik geloof dat God altijd een speciale beweging van de Geest kan geven in een land, moeten we ons ook realiseren dat een land groot onheil over zich afroept als een volk en de leiders van een land zich zo radicaal van God afkeert als nu in ons land gebeurt.  Net zoals vroeger Israël door vijanden werd  bezet als ze zich van God afkeerden.   Daarom verbaast het mij niet dat de leiders van ons land de deur open zetten voor  mensen uit een cultuur die wezensvreemd en vaak zelfs vijandig is aan onze van oorsprong Joods-christelijke cultuur.  De nazidemonen hebben een ander jasje aangetrokken en ze worden hartelijk begroet door de “progressieven”.  En weer moeten de Joden op hun hoede zijn.. Sommige christenen stemmen op Geert Wilders omdat hij als enige politicus het gevaar van de Islam ziet.  Hoewel ik ze begrijp vraag ik me wel af of dat verstandig is. Wilders zegt bijvoorbeeld ondermeer dat de “multiculturele samenleving is mislukt ”, waardoor  alle migranten op een negatieve wijze over één kam worden geschoren en dat is voer voor racisten.  Hij vergeet dat er ook 800.000 allochtone christenen in Nederland wonen die het prima doen.  Laten er daar maar meer van  bijkomen, dat is een zegen voor ons land.