Visie

/images Bert & Ellen Panhuise

(English version see under..)

Psalm 40 vers 3:
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel;
Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast…

Dit is de favoriete tekst van Bert nadat hij  in 1977 op een wonderbaarlijke manier door de Heilige Geest werd aangeraakt in Parijs, nadat een vriend van hem vlak voor zijn ogen was doodgeschoten en hij in zijn nood God had aangeroepen. Zo werd hij verlost uit een gevaarlijk leven aan de zelfkant van de maatschappij…

In 1990 kreeg Bert het sterk op zijn hart om te werken aan meer evangelie via de televisie. Maar dan wel de volle boodschap; krachtige prediking en onderwijs met betoon van Geest en kracht, gezalfde aanbidding, etc. Mede omdat hij in Amerika het geweldige resultaat zag van gevangenen die gered werden door in aanraking te komen met het evangelie via Christelijke Televisie. Omdat hijzelf ook de genade heeft ervaren om gered te worden uit het onderwereldmilieu door Jezus te aanvaarden als zijn Verlosser, hoopte hij via de televisie ook anderen te kunnen bereiken, maar vooral de mensen uit het “milieu”, omdat het niet zo makkelijk is om te getuigen in de Nederlandse gevangenissen. Mede om die reden heeft Bert samen met een paar zakenvrienden aangeboden om op alle Nederlandse gevangenissen een gratis satellietschotel te plaatsen,  maar dat werd helaas afgewezen door de overheid.. Nadat Bert dit bericht doorgaf aan TBN in Amerika heeft TBN dit idee overgenomen en nu hebben ruim de helft van de Amerikaanse gevangenissen een satellietinstallatie, betaald door TBN, waardoor de gevangenen christelijke televisie kunnen zien..

In 1990 richtte Bert “Charisma TV” op,  waarin bijna alle overkoepelende organisaties van Volle evangelie en Pinksterkerken in Nederland vertegenwoordigd waren. Er werd bij het Commissariaat voor de Media een verzoek om zendtijd (als Kleine Zendgemachtigde) ingediend, zodat de Nederlandse pinksterbeweging zich kon profileren via het Publieke Bestel (zowel radio als televisie). Helaas werd dit door de Raad van State afgewezen met het argument dat er “te weinig verschil was met de Evangelische Omroep”. Op de dag dat de Pinksterbeweging werd afgewezen, kregen de Moslims en de Hindoes wel zendtijd als Kleine Zendgemachtigde. De Moslims kregen zelfs twee zendmachtigingen voor twee verschillende stromingen…
Indirekt is er nog wel iets goeds uit voortgekomen,   want mede omdat Bert tijdens die procedure enkele gesprekken heeft gehad met de direkteur van de IKON, (die ook van mening was dat de pinksterbeweging het recht moest krijgen om zich via de media te profileren), hebben Nederlandse Pinksterkerken toch 24 jaar lang zendtijd gekregen via de ZvK (Zendtijd voor Kerken). ZvK is helaas opgeheven wegens bezuiningingen

In 1993 kwam er een opening om wekelijks een televisieprogramma uit te zenden op Super Channel (nu National Geographic) en kwamen ze via de kabel in 54 miljoen huizen in heel Europa. In Nederland kon ruim 80% van de huizen het programma via de kabel ontvangen. Het was voor het eerst dat pinkster/charismatische programma’s in Nederland op de televisie te zien waren. De kosten waren erg hoog; ruim 600.000 gulden voor 52 weken, maar er kwamen honderden positieve reakties. In het begin waren er nog niet veel partners die dit werk ondersteunden en kwam het geld voor een deel uit giften van het keukenbedrijf van Bert en Ellen en voor een deel uit het verhuren van zendtijd aan TBN, Kom en Zie Rotterdam, de kerk van Jorge Tadeu in Portugal en anderen.

Na ruim een jaar werden alle christelijke programma’s  door Super Channel gestopt omdat ze werden overgenomen door NBC.  Toen het later werd overgenomen door National Geographic, werden er weer evangelische programma’s op zondagmorgen toegelaten.

Twee jaar later kreeg Eurospirit wekelijks zendtijd  (vroeg in de ochtend)  op God
Channel en sinds 2002 wordt er wekelijks uitgezonden op TBN Europe. En sinds 2006 ook op Family7.

Dit alles kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de trouwe Eurospirit partners !
——————————————————

 ENGLISH:

Psalm 40 verse 2:
He brought me up also out of a horrible pit, out
of the miry clay, and set my feet upon a rock, and
established my goings…

This is Bert’s favourite scripture since the Holy Spirit touched him in a wonderful way in Paris, after a friend of his was killed before his very eyes in 1974.
In his distress he called upon God and God did answer his prayer ! This is how he was saved out of a dangerous life on the edge of society…

The full gospel on television!

In 1991  Bert received a burden to start working towards more gospel broadcasting on television. Yet he felt it should be the full gospel message: convicting preaching and teaching with the demonstration of Spirit and power, anointed worship, etc.

He wanted to do this all the more, since in America he saw the tremendous result of prisoners who were saved by their exposure to the gospel via Christian Television.
Since he himself experienced the grace of being saved from the  underworldenvironment, by accepting Jesus as his Saviour, he hoped to be able to reach others via television. His focus was especially on the people from the “scene”, since it is not easy to witness in the Dutch prisons. For the same reason, Bert and a number of his business associates offered to have free satellite dishes installed on the prisons in Holland. Unfortunately, the Dutch government refused…

In 1990 Bert founded “Charisma TV” in which all organisations of Full Gospel and Pentecostal churches in Holland were represented. A request for broadcasting time was filed with the Dutch Media Board so the Dutch Pentecostal movement would be able to make use of the Public Broadcasting System (both on radio as well as on television). Unfortunately the request was denied with the argument “that the applicant’s views did not sufficiently differ from those of the established Evangelische Omroep (Evangelical Broadcasting Organisation) to warrant broadcasting rights”. On the day that the Pentecostal movement was denied access to the public broadcasting system, the Muslims and the Hindus did receive air time…Indirectly, the procedure resulted in something good. Due to the fact that Bert talked to the director of IKON (traditional churches), who agreed that the Pentecostal movement should be given the right to broadcast in the Netherlands, a number of large Pentecostal churches received time slots via the so-called “Broadcasting Arrangement for Churches” (ZvK)

In 1993 there was an opening to broadcast a weekly television program on Super Channel (now CNBC). By cable they reached 54 million homes all over Europe. In Holland over 80% of the houses were able to receive the program by cable. For the first time in history Pentecostal/Charismatic programs could be watched on TV in the Netherlands!
Yet the costs were high: over 300.000US dollars  for 52 weeks. Nonetheless, there were many positive responses to the shows. In the beginning there were not many partners who supported the work and funding came through donations made by the Kitchen firm of Bert and Ellen, and partly through leasing air time to TBN; to the “Kom en Zie” church in Rotterdam; to Jorge Tadeu’s church in Portugal and others.

Two years later, Eurospirit received a weekly time slot (early in the morning) on God TV. And since 2002 there is a weekly Eurospirit program on TBN Europe. This can be done because of the faithful support of the Eurospirit partners !

——————————————————————

After they married, Bert and Ellen started a windsurf and sailingschool at the French Island Corsica. Later they became the owners of a Kitchen firm.
Bert is also the original inventor of kitesurfing.

Bert was European champion windsurfing in 1983  and  Robby Naish, world champion kitesurfing
bert surfnaish 2

 

NIEUWS / NEWS

 1. Voorbeeld.inddDe 2e druk van Bert’s boek (met alle foto’s in kleur) is ook verkrijgbaar tijdens de jaarlijkse Eurospirit conferenties (LEG Auditorium)

  ———————————————————————–


  Sinds december 2014 schrijft Bert een column in elk nummer van Charisma Magazine.
  Wilt u een abonnement op Charisma bel dan: 0297-237173 of email: info@charisma.nl

  ——————————————————————————-

   De afgelopen jaren hebben we veel gratis DVD’s verstuurd naar mensen die onze televisieprogramma’s hebben bekeken en dit onderwijs wilden bewaren. Alleen kunnen we niets doen maar met uw hulp kunnen we miljoenen mensen bereiken via onze TV uitzendingen.   Giften aan  Stg. Eurospirit:  GIRO 7373

  Bert en Ellen
  Bert & Ellen Panhuise, hosting the annual Eurospirit conference since 1992 —————————————————————————————————— ————————————————————
  Bert & Ellen in 1982 in Corsika
  Corsika-Ellen-Bertnaish 1

  Bert is also the original inventor of kitesurfing, a worldwide sport..
  Article from: http://www.kitesurf.nl/
  The idea of being propeled along the water by a kite has actually been around for quite some time. In fact, kite sailing was actually a commonly used means of land and water transportation in China and Polynesia in the 13th and 14th centuries. However, the sport of kite surfing is relatively new, with its official, legal beginning occurring in the late seventies. In October 1977, Gijsbertus Adrianus Panhuise of the Netherlands received the first patent for the sport. The patent specifically covered a “water sport” using a “floating board” of a “surf board type” where a pilot standing upon it is pulled by a “wind catching device” of a “parachute type” tied to his harness on a “trapeze type belt.” Although this patent did not result in any significant commercial or recreational interest, Mr. Panhuise can still be considered the originator of kite surfing. 

Nederlands idee slaat aan in Russische cel

De   Nederlandse Justitie moest niets van het idee hebben, maar het    gevangeniswezen in Amerika en nu ook in Rusland heeft het omarmd: via   satellietontvangers 24 uur per dag christelijke televisieprogramma’s in de gevangenis.Het idee is afkomstig van Bert Panhuise, leider van de jaarlijkse Eurospirit conferenties.  Bert bood (samen met enkele zakenvrienden) de Nederlandse gevangenissen gratis satellietontvangers   aan, waarmee de programma’s van christelijke zenders konden worden ontvangen. Goede   christelijke programma’s kunnen een enorm positief effect op de gevangenen   hebben. Maar de Nederlandse Justitie verwierp het voorstel.Via TBN (Trinity Broadcasting Network) kwam Bert’s idee in Amerika terecht. Daar sloeg het aan. Onlangs   nog kon Manna-Vandaag melden dat een toenemend aantal gevangenissen in de   Verenigde Staten de TBN-programma’s doorgeeft en dat de reacties er positief   zijn. Nu meldt Bert dat inmiddels ook in Russische gevangenissen deze   evangeliserende programma’s te zien zijn. “Het is  ongelooflijk maar   waar”, zegt Bert Panhuise. “Nadat eerst de meeste Amerikaanse gevangenissen   het aanbod van TBN hebben aangenomen, hebben nu ook bijna alle grote gevangenissen   in Rusland de gratis satellietontvangers geïnstalleerd en kunnen de   gevangenen TBN Russia 24 uur per dag ontvangen in het Russisch.”Bert is bijzonder te spreken over de medewerking van de Russische   autoriteiten. “De Russische overheid heeft ook het TBN kinderkanaal ‘Smile of   a child’ – in de Russische taal, 24 uur per dag – toegelaten in heel Rusland via   alle kabelnetwerken. Dit kost normaal miljoenen dollars, maar TBN kreeg   het gratis van de Russische overheid aangeboden”, zegt Bert.Er klinkt teleurstelling door in zijn stem dat het initiatief in Nederland   nooit een echt kans heeft gekregen. “Voor Nederland zou het ook een zegen   zijn, een evangelisch TV-kanaal voor kinderen, 24 uur per dag”, zegt hij.   “Maar ondanks het feit dat onze regering voor een groot deel uit christenen   bestaat is wat nu in Rusland gebeurt – en in Amerika en Canada al lang   bestaat – in ons land zo goed als ondenkbaar, tenzij er alsnog een wonder   gebeurt…”Hij zegt het als “een grote zegen” te ervaren “dat TBN in Amerika mijn idee   heeft overgenomen om bijna alle gevangenissen een satellietinstallatie te schenken   en dit nu zelfs is overgenomen in Rusland, in beide landen gesteund door de   overheid, maar tegelijk ervaar ik het als een trieste zaak dat de overheid   van mijn eigen land het heeft afgewezen. “Arm Nederland waar het Evangelie   bijna niet meer wordt gehoord in de media.

—————